Bản chất công ty trách nhiệm hữu hạn

ASLAW

Bản chất công ty trách nhiệm hữu hạn

Là một trong bốn loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) được lựa chọn là loại hình công ty được lựa chọn đăng ký nhiều nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, loại hình doanh nghiệp này lại có khá nhiều khái niệm khác nhau. Dưới đây sẽ là giải thích ngắn gọn và dễ hiểu nhất về bản chất công ty TNHH.

Bản chất công ty TNHH

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ sở hữu. Đây là loại hình công ty có tư cách pháp nhân. Trên phương diện pháp luật, chủ sở hữu công ty là thể nhân và công ty là pháp nhân. Chủ sở hữu có quyền và nghĩa vụ tương ứng đối với quyền sở hữu công ty.

Trong công ty TNHH, không có quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập công ty. Và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tà chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty.

Theo khoản 7 Điều 4 luật doanh nghiệp 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm hai loại hình: công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.

–           Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). (Theo khoản 1 Điều 74 Luật doanh nghiệp 2020) – đây được coi là một hình thức đặc biệt của công ty TNHH.

–           Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. (Theo khoản 1 Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020).

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận kinh doanh. Tuy nhiên, công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Đặc điểm pháp lý của công ty TNHH

1. Tư cách pháp nhân

Kể từ ngày được cấp giấy chứn nhận kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân, và chủ sở hữu có tư cách thể nhân,

2. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của công ty là toàn bộ số vốn mà các thành viên cam kết góp vào công ty theo Khoản 1 Điều 48 luật doanh nghiệp.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng ký kinh doanh theo Khoản 2 điều 48, thành viên công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết đăng ký thành lạp doanh nghiệp.

3. Trách nhiệm tài sản

Công ty tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình vì công ty có tư cách pháp nhân còn với các thành viên thì chịu trách nhiệm tài sản với số vốn mình góp vào công ty.

4. Khả năng huy động vốn

Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phép huy động vốn bằng việc phát hành cổ phần. Bởi vì cổ phần và cổ phiếu là đặc trưng riêng của mô hình công ty cổ phần nhằm huy động vốn. Khi thu nạp thành viên mới thông qua việc phát hành cổ phần thì nó sẽ phá vỡ mối liên kết chặt chẽ của các thành viên trong công ty có thể dẫn đến thay đổi kết cấu của công ty.

Phương pháp huy động vốn

– Kết nạp thêm thành viên mới (không quá 50 thành viên);

– Huy động vốn từ các thành viên đang hoạt động trong công ty;

– Huy động vốn thông qua hoạt động vay vốn, tín dụng;

– Phát hành trái phiếu.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Việc tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam là rất quan trọng, nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp khi hoạt động, tránh khỏi các án phạt hành chính. I. Báo Cáo Tài Chính […]

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Việt Nam áp dụng một hệ thống thuế đa dạng với nhiều quy định và chính sách riêng biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này tạo ra một hệ thống pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự […]

  ASL LAW – Dẫn đầu trong tư vấn đầu tư ra nước ngoài

  ASL LAW – Dẫn đầu trong tư vấn đầu tư ra nước ngoài

  Trong thời kỳ toàn cầu hóa, việc đầu tư ra nước ngoài không chỉ là cơ hội mở cửa cho doanh nghiệp mà còn là bước quyết định quan trọng để mở rộng tầm nhìn và phát triển. Cùng với […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW