Bảo hộ Quyền tác giả khi Li-xăng tác phẩm

ASLAW

Bảo hộ Quyền tác giả khi Li-xăng tác phẩm

Li-xăng quyền tác giả là việc tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả (bên cấp Li-xăng) cho phép tổ chức, cá nhân khác (bên nhận Li-xăng) sử dụng tác phẩm theo cách thức phù hợp với các điều kiện được hai bên thỏa thuận thống nhất trong Hợp đồng li-xăng.

Đối tượng quyền tác giả được Nhà nước bảo hộ bao gồm: các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; các đối tượng liên quan đến quyền tác giả tiêu biểu có thể kể đến như: buổi biểu diễn, bản thu âm, ghi hình hay bản thu sóng tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá,.v.v..

Bảo hộ quyền tác giả khi li-xăng tác phẩm

Quyền tác giả bao gồm các quyền nhân thân và các quyền tài sản, trong đó các quyền nhân thân luôn gắn liền với tác giả, được pháp luật bảo hộ vô thời hạn và không thể chuyển nhượng được (trừ quyền công bố tác phẩm). Nói cách khác, li-xăng quyền tác giả chính là việc li-xăng một phần của một, một, một vài hay toàn bộ quyền tài sản đối với tác phẩm.

Các quyền tài sản bao gồm: Làm tác phẩm phái sinh; Biểu diễn tác phẩm trước công chúng; Sao chép tác phẩm; Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Các quyền kể trên sẽ được pháp luật bảo hộ sau khi hợp đồng li-xăng được thông qua.

Hợp đồng li-xăng

Hợp đồng li xăng vốn là hợp đồng theo đó có sự thỏa thuận giữa bên chuyển giao quyền sử dụng đối với các quyền tác giả cho bên được chuyển giao (bên nhận) với phạm vi và điều kiện nhất định. Có thể hiểu đây là một cách gọi khác của hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan.

Hợp đông li-xăng có dạng độc quyền và không độc quyền. Cụ thể, hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó, trong phạm vi và thời hạn chuyển quyền sử dụng, Bên nhận được độc quyền sử dụng quyền sở hữu, Bên giao không được ký kết hợp đồng sử dụng quyền sở hữu với bất kỳ Bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng quyền sở hữu đó nếu được sự cho phép của Bên nhận. Mặt khác, hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển quyền sử dụng, Bên giao quyền vẫn có quyền sử dụng quyền sở hữu và ký kết hợp đồng sử dụng quyền sở hữu không độc quyền với người khác.

Khi tiến hành làm hợp đồng li-xăng tác phẩm, cần chú ý những vấn đề sau:

 • Đối với tác phẩm có đồng chủ sở hữu, tức có nhiều hơn một chủ sở hữu đối với tác phẩm, nếu tác phẩm không thể tách rời từng phần thì việc chuyển nhượng cần có sự đồng thuận của tất cả chủ sở hữu; trong trường hợp tác phẩm có từng phần riêng biệt, có thể đàm phán chuyển nhượng quyền sở hữu đối với từng phần riêng biệt của tác phẩm.
 • Trừ quyền công bố tác phẩm, không được chuyển nhượng các quyền nhân thân, cụ thể gồm các quyền: Quyền đặt tên cho tác phẩm; Quyền đứng tên thật hoặc sử dụng bút danh đề trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi sử dụng tác phẩm, công bố tác phẩm; Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm (để tránh xuyên tạc, đạo nhái,…).
 • Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải bằng văn bản.
 • Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải đảm bảo chứa các nội dung cơ bản.

Lời kết

Li-xăng tác phẩm có thể khó khăn và dễ gây nhầm lẫn bởi từng trường hợp đều có các yếu tố khác nhau. Các cá nhân, tổ chức muốn đảm bảo quyền tác giả đang sở hữu hay thuê bản quyền tác phẩm một cách vẹn toàn nhất thì cần nghiên cứu kỹ lưỡng hoặc tham khảo luật sư có chuyên môn.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Tiềm năng đăng ký bản quyền và quyền tác giả trong các ngành công nghiệp ở Việt Nam

  Tiềm năng đăng ký bản quyền và quyền tác giả trong các ngành công nghiệp ở Việt Nam

  Việt Nam không chỉ là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất ở Đông Nam Á, mà còn đang nổi lên như một trung tâm sáng tạo đáng chú ý. Trong bối cảnh này, việc bảo vệ tài […]

  Quy trình Đăng Ký Bản Quyền và Quyền Tác Giả tại Việt Nam

  Quy trình Đăng Ký Bản Quyền và Quyền Tác Giả tại Việt Nam

  Việt Nam đã chứng kiến một sự tăng đột phá trong lĩnh vực sáng tạo và công nghệ trong những năm gần đây. Điều này đặt ra câu hỏi quan trọng về bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo […]

  Lợi ích cơ bản của việc đăng ký bản quyền và quyền tác giả

  Lợi ích cơ bản của việc đăng ký bản quyền và quyền tác giả

  Trong thế giới ngày nay, nơi mà sự sáng tạo và tư duy đóng vai trò chính yếu trong mọi lĩnh vực, việc bảo vệ tài sản trí tuệ của bạn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đăng […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW