Đề xuất bổ xung quy định ưu đãi đầu tư trong khu kinh tế

ASLAW

Đề xuất bổ xung quy định ưu đãi đầu tư trong khu kinh tế

Tại dự thảo Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bổ sung quy định ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh đặc biệt trong khu kinh tế.

Cụ thể, đối với các dự án nêu trên, sau khi dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, cùng với sự hoàn tất quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định cho phép thực hiện dự án đầu tư trước khi hoàn thành các thủ tục về xây dựng, lao động, đất đai và các thủ tục khác có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, các sở, ban, ngành theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải cam kết về tiến độ hoàn thiện các thủ tục và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật có liên quan.

Mô hình khu công nghiệp

Về mô hình khu công nghiệp, dự thảo Nghị định bổ sung quy định về mô hình khu công nghiệp chuyên ngành. Đây là mô hình khu công nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp các dịch vụ sản xuất các sản phẩm của một ngành, nghề nhất định. Tỷ lệ diện tích đất công nghiệp đối với dự án đầu tư trong ngành, nghề này tối thiểu bằng 60% diện tích đất công nghiệp cho thuê của khu công nghiệp. Các khu công nghiệp chuyên sâu có cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư như đối với khu công nghiệp hỗ trợ.

Mô hình khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ

Về mô hình khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện xét duyệt chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm trình tự, thủ tục đầu tư vào khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ để chắc chắn rằng các mô hình đảm bảo tuân thủ luật mới ban hành.

Chính sách tài chính trong dự thảo

Đối với phương thức huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, dự thảo Nghị định bổ sung thêm các phương thức huy động nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, bao gồm cả việc ứng trước tiền thuê đất từ nhà đầu tư có nhu cầu thuê, thuê lại đất trong khu công nghiệp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Ngoài ra, phần vượt thu hàng năm hoặc các nguồn vốn ngân sách nhà nước hợp pháp khác và nguồn thu ngân sách nhà nước trong khu kinh tế sẽ được sử dụng để tái đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu kinh tế.

Đối với giá cho thuê lại đất trong khu công nghiệp, dự thảo Nghị định bổ sung quy định biện pháp xử lý trong trường hợp giá cho thuê lại đất trong khu công nghiệp tăng trên 30% so với khung giá cho thuê lại đất đã đăng ký với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

Bổ sung quy định về ưu đãi đầu tư đối với dự án thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc biệt

Cụ thể, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế quyết định việc thực hiện các biện pháp xử lý giá trên cơ sở đánh giá tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn như sau:

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế đề nghị chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đăng ký lại khung giá và các loại phí trước thời hạn đăng ký và giải trình về việc thay đổi khung giá, các loại phí.

Theo đề nghị của nhà đầu tư có nhu cầu thuê lại đất trong khu công nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế tổ chức thỏa thuận giá theo quy định của pháp luật về giá.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến đóng ​​góp của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0928273286
 • 0928273286

  Xem thêm bài viết khác
  Tại sao cần phải nộp đơn gia hạn nhãn hiệu tại Thái Lan?

  Tại sao cần phải nộp đơn gia hạn nhãn hiệu tại Thái Lan?

  Nhãn hiệu tại Thái Lan thường có hiệu lực là 10 năm. Chủ nhãn hiệu sẽ cần phải gia hạn hiệu lực cho nhãn hiệu nếu muốn tiếp tục có độc quyền với nhãn hiệu của mình. Nộp đơn gia […]

  Hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam mới nhất 2021

  Hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam mới nhất 2021

  Bài viết này sẽ trình bài đầy đủ nhất về thủ tục và hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam mới nhất tính đến năm 2021 Công ty 100% vốn nước ngoài là gì? […]

  Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

  Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

  Việc đăng bố cáo là điều bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp. Điều này là để công khai minh bạch thông tin của doanh nghiệp với công chúng và xã hội, góp phần xây dựng nên một thị trường […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW