Các chương trình tăng tốc thẩm định sáng chế ở các quốc gia Đông Nam Á

ASLAW

Các chương trình tăng tốc thẩm định sáng chế ở các quốc gia Đông Nam Á

Việc đăng ký sáng chế có thể là một quá trình kéo dài, đặc biệt là ở các quốc gia có nhiều hồ sơ tồn đọng của cơ quan cấp bằng sáng chế cản trở việc thẩm định và cấp bằng sáng chế kịp thời. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký nhanh chóng sáng chế, nhiều chủ sở hữu sáng chế ở các quốc gia Đông Nam Á (ĐNÁ) đã bày tỏ mong muốn đẩy nhanh quá trình này.

Do đó, chính phủ các nước Campuchia, Indonesia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã xây dựng các chương trình đa dạng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét duyệt và cấp bằng sáng chế nhanh chóng hơn. Các chương trình này được thực hiện trong hệ thống sở hữu trí tuệ của chính họ hoặc thông qua sự hợp tác với các cơ quan sở hữu trí tuệ khác. Đáng chú ý, nhiều chương trình thẩm định nhanh cũng được áp dụng đối với các sáng chế liên quan đến công nghệ xanh hoặc các vấn đề được công chúng quan tâm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số lựa chọn trong số này, làm sáng tỏ các chương trình hỗ trợ việc xét duyệt và cấp bằng sáng chế nhanh hơn. Mặc dù các phần sau đây nêu bật các sáng kiến cụ thể, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là có thể có các chương trình và cơ hội khác ngoài những chương trình và cơ hội được đề cập ở đây.

Chương trình hợp tác thẩm định sáng chế ASEAN (ASPEC)

Một trong những chương trình đáng chú ý nhất trong khu vực, chương trình ASPEC cung cấp cơ chế cho người nộp đơn xin cấp bằng sáng chế đẩy nhanh quá trình thẩm định đơn xin cấp bằng sáng chế của họ tại cơ quan sở hữu trí tuệ tham gia của một quốc gia thành viên ASEAN (cơ quan sở hữu trí tuệ thứ hai) bằng cách tận dụng các báo cáo tra cứu và thẩm định do cơ quan sở hữu trí tuệ tham gia của nước thành viên ASEAN khác (cơ quan sở hữu trí tuệ đầu tiên) cấp trên đơn tương ứng. Các đơn đăng ký bằng sáng chế được nộp tại bất kỳ quốc gia thành viên ASEAN tham gia nào, bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đều đủ điều kiện được hưởng lợi từ chương trình ASPEC.

Yêu cầu ASPEC có thể được nộp bất kỳ lúc nào trước khi có quyết định cuối cùng về việc cấp bằng hoặc từ chối; tuy nhiên, để tối đa hóa hiệu quả của chương trình, các doanh nghiệp nên gửi yêu cầu ASPEC đồng thời với yêu cầu thẩm định nội dung. Ngoài ra, cần lưu ý rằng chính phủ không phải trả phí khi yêu cầu tham gia chương trình ASPEC, điều này càng khuyến khích những người nộp đơn đăng ký sáng chế tận dụng cơ hội này.

Bắt đầu từ ngày 27 tháng 8 năm 2019, hai tính năng mới trong chương trình ASPEC đã được giới thiệu:

Chương trình Thí điểm Sản xuất và Cơ sở hạ tầng Công nghiệp 4.0 (ASPEC AIM) nhằm tăng tốc các đơn đăng ký bằng sáng chế Công nghiệp 4.0 với thời gian xử lý cam kết là sáu tháng để nhận được hành động đầu tiên của văn phòng. Chương trình được kéo dài thêm hai năm cho đến ngày 26 tháng 8 năm 2023, với giới hạn 50 đơn đăng ký mỗi năm.
Hiệp ước Hợp tác Sáng chế-Hợp tác Thẩm định Sáng chế ASEAN (PCT-ASPEC) cho phép người nộp đơn xin cấp bằng sáng chế sử dụng báo cáo PCT do Cơ quan Tra cứu Quốc tế ASEAN hoặc Cơ quan Thẩm định Sơ bộ (ISA/IPEA) thiết lập để tăng cường bảo vệ bằng sáng chế tại chín Cơ quan Sở hữu trí tuệ AMS tham gia. Chương trình được gia hạn thêm ba năm cho đến ngày 26 tháng 8 năm 2025, với giới hạn 100 đơn đăng ký mỗi năm.

Chương trình ASPEC, tuy nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình thẩm định bằng sáng chế

Thời gian thực tế từ khi đăng ký ASPEC đến khi ban hành hành động đầu tiên thường vượt quá sáu tháng.

Việc tham gia chương trình ASPEC cũng có thể phát sinh thêm chi phí, đặc biệt là về phí tư vấn. Hơn nữa, nếu cơ quan sở hữu trí tuệ nhất quyết dựa vào bằng sáng chế nước ngoài từ các quốc gia không thuộc ASPEC, đặc biệt là các quốc gia hợp tác IP5, chi phí truy tố có thể sẽ tăng thêm.

Bất chấp những hạn chế này, chương trình ASPEC vẫn là một lựa chọn hấp dẫn để đẩy nhanh quá trình thẩm định bằng sáng chế trong khu vực ASEAN.

Chương trình thẩm định nhanh sáng chế

Chương trình thẩm định nhanh sáng chế (PPH) là một cơ chế khác cho phép tăng tốc việc thẩm định sáng chế. PPH cho phép người nộp đơn yêu cầu thẩm định nhanh ở quốc gia mục tiêu dựa trên kết quả thẩm định từ đơn đăng ký tương ứng ở quốc gia đối tác. Indonesia, Thái Lan và Việt Nam đã thiết lập các chương trình PPH với nhiều nước đối tác khác nhau. Thông qua các chương trình này, người nộp đơn có thể tận dụng công việc đã được các cơ quan cấp bằng sáng chế đối tác thực hiện để đẩy nhanh quá trình thẩm định và cấp bằng tại quốc gia mục tiêu.

Indonesia có thỏa thuận PPH với Văn phòng Sáng chế Nhật Bản (JPO). Yêu cầu PPH có thể được nộp sau khi giai đoạn công bố sáu tháng kết thúc nhưng trước khi DGIP đưa ra hành động quan trọng đầu tiên của văn phòng đối với đơn đăng ký. Trên thực tế, quá trình thẩm định nội dung phải mất từ 18 đến 30 tháng để hoàn thành. Bằng cách tham gia chương trình PPH, quá trình thẩm định nội dung có thể được đẩy nhanh.

Chương trình thí điểm PPH giữa Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan (DIP) và JPO bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2014. Chương trình này gần đây đã được gia hạn đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Có thể nộp yêu cầu PPH: (i) cùng lúc thời điểm yêu cầu thẩm định nội dung đối với đơn đăng ký sáng chế liên quan; hoặc (ii) sau yêu cầu thẩm định nội dung, nhưng trước khi DIP đưa ra quyết định quan trọng đầu tiên của văn phòng đối với đơn đăng ký. Hành động văn phòng đầu tiên thường được ban hành trong vòng sáu tháng kể từ ngày PPH yêu cầu.

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ký kết các chương trình PPH với JPO và Cơ quan Sáng chế Hàn Quốc (KIPO) cho các đơn có nguồn gốc từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Yêu cầu PPH có thể được nộp trước khi Cơ quan Sở hữu trí tuệ đưa ra hành động quan trọng đầu tiên đối với đơn đăng ký. Hai chương trình PPH này rất hiệu quả trong việc đẩy nhanh quá trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế; hành động văn phòng đầu tiên thường được ban hành trong vòng chín tháng kể từ ngày PPH yêu cầu.

Chương trình PPH có nhiều ưu điểm so với các chương trình tăng tốc khác như:

Các cơ quan sở hữu trí tuệ cộng tác trong các chương trình PPH đều lớn và có uy tín, với kết quả thẩm định thường được các giám định viên ở các nước Đông Nam Á dựa vào. Các đơn có nguồn gốc từ các quốc gia này thường có chất lượng tốt với thông số kỹ thuật rõ ràng và mạch lạc.

Bằng sáng chế ở những nước như Nhật Bản, thường có thời gian thẩm định ngắn và được cấp rất nhanh. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp sớm các yêu cầu PPH, đặc biệt trước khi hành động đầu tiên của văn phòng được ban hành tại quốc gia Đông Nam Á.

Sự phối hợp giữa các cơ quan sở hữu trí tuệ hợp tác trong các chương trình PPH và các cơ quan sở hữu trí tuệ SEA rất tốt. Các đơn PPH được xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Mặc dù thực tế là các chương trình PPH chỉ giới hạn ở các đơn có nguồn gốc từ các quốc gia hợp tác trong chương trình, nhưng không thể chối cãi rằng chúng vẫn là phương pháp tăng tốc hấp dẫn nhất ở các quốc gia Đông Nam Á nhờ tính hiệu quả của chúng.

Các chương trình tăng tốc khác

Trong khi các chương trình ASPEC và PPH là những lựa chọn nổi bật để tăng tốc bằng sáng chế ở khu vực Đông Nam Á, thì cũng có những chương trình khác hiện có ở từng quốc gia. Ví dụ, Campuchia đã triển khai các chương trình tăng tốc và đăng ký lại hoặc xác nhận các bằng sáng chế được cấp ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Singapore và Châu Âu, cho phép chủ sở hữu bằng sáng chế mở rộng phạm vi bảo hộ của họ sang Campuchia dựa trên bằng sáng chế được cấp của họ ở các quốc gia hợp tác. Tương tự, Lào đã triển khai các chương trình hợp tác với Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện cấp bằng sáng chế dựa trên kết quả thẩm định của các nước tương ứng cũng như đăng ký lại bằng sáng chế của Singapore. Tại Việt Nam, chương trình Hợp tác tra cứu và thẩm định (CS&E) giữa các cơ quan sở hữu trí tuệ của Singapore và Việt Nam cũng đã được triển khai. Mặc dù những chương trình được triển khai trong hệ thống của họ có thể không hiệu quả như các chương trình hợp tác khác, nhưng các chương trình tăng tốc nội bộ của các văn phòng IP của SEA mang lại những lợi ích nhất định cho những người nộp đơn xin cấp bằng sáng chế lựa chọn họ cho con đường truy tố bằng sáng chế của họ.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Tổng quan về hợp đồng công nghệ

  Tổng quan về hợp đồng công nghệ

  Việc sử dụng, phân phối và cấp phép phần mềm và công nghệ thường được quy định bởi các điều khoản pháp lý nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của chủ sở hữu phần mềm hoặc công […]

  Việt Nam Sửa Đổi Luật Giao Dịch Điện Tử: Lưu Ý Đối Với Các Doanh Nghiệp

  Việt Nam Sửa Đổi Luật Giao Dịch Điện Tử: Lưu Ý Đối Với Các Doanh Nghiệp

  Luật về giao dịch điện tử tại Việt Nam, được ban hành vào tháng 3 năm 2006, đã thể hiện một số hạn chế đối với giao dịch điện tử hiện đại. Do đó, để thúc đẩy thương mại điện […]

  Các quy định thương mại quốc tế tại Việt Nam

  Các quy định thương mại quốc tế tại Việt Nam

  Việt Nam là một trong số những quốc gia mới thực hiện hoạt động phòng vệ thương mại. Mặc dù các quy định về phòng vệ thương mại đã xuất hiện cách đây hơn một thế kỷ và các biện […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW