Việt Nam là một trong số những quốc gia mới thực hiện hoạt động phòng vệ thương mại. Mặc dù các quy định về phòng vệ thương mại đã xuất hiện cách đây hơn một thế kỷ và các biện pháp phòng vệ thương mại hiện đại đã phổ biến ở nhiều nước từ những năm 1990, nhưng mãi đến năm 2002 và 2004, các quy định về phòng vệ thương mại của Việt Nam mới được ban hành dưới dạng pháp lệnh và được đưa ra chủ yếu như một phần trong cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO). Chúng hoạt động như cơ sở cho cuộc điều tra biện pháp phòng vệ lần đầu tiên của Việt Nam vào năm 2009 và cuộc điều tra chống bán phá giá lần đầu tiên vào năm 2013.

ASLAW

Việt Nam là một trong số những quốc gia mới thực hiện hoạt động phòng vệ thương mại. Mặc dù các quy định về phòng vệ thương mại đã xuất hiện cách đây hơn một thế kỷ và các biện pháp phòng vệ thương mại hiện đại đã phổ biến ở nhiều nước từ những năm 1990, nhưng mãi đến năm 2002 và 2004, các quy định về phòng vệ thương mại của Việt Nam mới được ban hành dưới dạng pháp lệnh và được đưa ra chủ yếu như một phần trong cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO). Chúng hoạt động như cơ sở cho cuộc điều tra biện pháp phòng vệ lần đầu tiên của Việt Nam vào năm 2009 và cuộc điều tra chống bán phá giá lần đầu tiên vào năm 2013.

Việt Nam là một trong số những quốc gia mới thực hiện hoạt động phòng vệ thương mại. Mặc dù các quy định về phòng vệ thương mại đã xuất hiện cách đây hơn một thế kỷ và các biện pháp phòng vệ thương mại hiện đại đã phổ biến ở nhiều nước từ những năm 1990, nhưng mãi đến năm 2002 và 2004, các quy định về phòng vệ thương mại của Việt Nam mới được ban hành dưới dạng pháp lệnh và được đưa ra chủ yếu như một phần trong cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO). Chúng hoạt động như cơ sở cho cuộc điều tra biện pháp phòng vệ lần đầu tiên của Việt Nam vào năm 2009 và cuộc điều tra chống bán phá giá lần đầu tiên vào năm 2013.

Việt Nam là một trong số những quốc gia mới thực hiện hoạt động phòng vệ thương mại. Mặc dù các quy định về phòng vệ thương mại đã xuất hiện cách đây hơn một thế kỷ và các biện pháp phòng vệ thương mại hiện đại đã phổ biến ở nhiều nước từ những năm 1990, nhưng mãi đến năm 2002 và 2004, các quy định về phòng vệ thương mại của Việt Nam mới được ban hành dưới dạng pháp lệnh và được đưa ra chủ yếu như một phần trong cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO). Chúng hoạt động như cơ sở cho cuộc điều tra biện pháp phòng vệ lần đầu tiên của Việt Nam vào năm 2009 và cuộc điều tra chống bán phá giá lần đầu tiên vào năm 2013.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

  • ASLAW
  • 0914195266
  • 0914195266

    Xem thêm bài viết khác
    KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
    LIÊN HỆ VỚI ASLAW