Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam

ASLAW

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam

Li-xăng nhãn hiệu tại Việt Nam phải được thể hiện dưới hình thức là hợp đồng li-xăng nhãn hiệu giữa bên nhận li-xăng và bên li-xăng. Thông thường, li-xăng nhãn hiệu gồm 02 loại: li-xăng độc quyền và li-xăng không độc quyền. Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu phải bao gồm những nội dung sau đây:

 • Tên và địa chỉ của bên nhận li-xăng và bên li-xăng
 • Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Loại hợp đồng li-xăng: li-xăng độc quyền hay không độc quyền
 • Phạm vi li-xăng
 • Thời hạn của hợp đồng
 • Giá li-xăng
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong li-xăng

Thời hạn của hợp đồng li-xăng sẽ do các bên xác định, tuy nhiên không vượt quá hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Để được cơ quan nhà nước bảo vệ trong các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng li-xăng, hợp đồng li-xăng phải được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP).

Tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn ghi nhận hợp đồng li-xăng nhãn hiệu gồm:

 • Hợp đồng li-xăng gốc
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Giấy ủy quyền theo mẫu của ASLAW

Thời gian ghi nhận hợp đồng li-xăng:

2-4 tháng

Dịch vụ tư vấn của ASLAW:

 • Tư vấn cho khách hàng về nội dung của hợp đồng li-xăng
 • Soạn thảo hợp đồng li-xăng
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ ghi nhận hợp đồng li-xăng tại Cục Sở hữu trí tuệ
 • Theo đuổi hồ sơ cho đến khi hợp đồng li-xăng được chấp thuận.
Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Quy định về nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Quy định về nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, định hình hành vi của người tiêu dùng, và tạo ra giá trị kinh tế lớn cho các công ty. Đối với […]

  Nguồn gốc Luật Nhãn hiệu Quốc tế

  Nguồn gốc Luật Nhãn hiệu Quốc tế

  Luật sở hữu trí tuệ đầu tiên liên quan đến nhãn hiệu trên thế giới có thể được truy ngược lại từ thời kỳ cổ xưa, mặc dù không được công nhận là một hệ thống pháp lý chính thức […]

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mới nhất

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mới nhất

  Sở hữu trí tuệ (SHTT) là một trong những tài sản có giá trị cao nhất của các doanh nghiệp. Do đó, hoạt động đăng ký nhãn hiệu là rất quan trọng để bảo vệ tài sản SHTT. Dưới đây […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW