Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

ASLAW

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam là dịch vụ được ASLAW nhằm hỗ trợ và hướng dẫn người nộp đơn thủ tục đăng ký độc quyền cho các giải pháp kỹ thuật mới, sáng tạo…tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.

Tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

Sáng chế được cấp bằng độc quyền nếu đáp ứng những điều kiện sau đây:

+ Có tính mới

+ Có tính sáng tạo

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp

Những dạng sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam

Sáng chế có thể được bảo hộ vào Việt Nam theo PCT hoặc công ước Paris nếu như sáng chế được nộp vào Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định:

+ Sáng chế PCT: 31 tháng kể từ ngày nộp đơn sớm nhất.

+ Sáng chế nộp theo công ước Paris: 12 nước kể từ ngày nộp đơn

+ Đơn đăng ký sáng chế trực tiếp (không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên)

Hiệu lực của sáng chế

Sáng chế có hiệu 20 năm nếu như nộp phí duy trì thường niên.

Tài liệu để để đăng ký sáng chế

– Giấy ủy quyền (do ASLAW soạn thảo):  Chỉ cần ký. Khách hàng có thể gửi bản sao của Giấy quyền qua email để ASLAW nộp đơn để hưởng ngày ưu tiên sớm. Bản gốc sẽ được bổ sung sau.

– Bản mô tả sáng chế. ASLAW sẽ giúp Khách hàng viêt bản mô tả sáng chế.

– Yêu cầu bảo hộ của sáng chế. ASLAW sẽ giúp Khách hàng viêt bản mô tả sáng chế.

– Bản vẽ của sáng chế (Nếu có)

– Bản sao công chứng của tài liệu ưu tiên (nêu có)

– Tên và địa chỉ của tác giả sáng chế, chủ đơn đăng ký sáng chế.

Quy trình đăng ký sáng chế:

+ Xét nghiệm hình thức đơn đăng ký sáng chế: 1-2 tháng tính từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế. Tuy nhiên, thời gian thực tế có thể dài hơn do lượng công việc đang bị quá tải tại Cục sở hữu trí tuệ (NOIP).

+ Công bố đơn đăng ký sáng chế: trong vòng 19 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy thuộc vào ngày nào muộn hơn.

+ Xét nghiệm đơn đăng ký sáng chế: trong vòng 12-16 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký sáng chế.

Lý do chọn ASLAW

– Tiết kiệm thời gian và ngân sách của Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của ASLAW khi tư vấn cho Khách hàng về thủ tục đăng ký sáng chế.

– Quy trình bảo mật thông tin sáng chế được ưu tiên hàng đầu.

– Luật sư sáng chế chuyên sâu về từng mảng để đảm bảo khả năng bảo hộ rộng nhất và chính xác của sáng chế.

– Quản lý thông tin về sáng chế của Khách hàng bằng công nghệ nhằm đảm bảo tính chính xác cũng như bảo mật thông tin sáng chế.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Tầm quan trọng của bảo vệ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp cho doanh nghiệp Việt Nam

  Tầm quan trọng của bảo vệ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp cho doanh nghiệp Việt Nam

  Bảo vệ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp là một yếu tố quan trọng đối với sự thành công và sự phát triển của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Việc đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu […]

  Quy trình đăng ký sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

  Quy trình đăng ký sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

  Để đăng ký sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, bạn cần tuân thủ một quy trình cụ thể theo quy định của Cục Sở hữu Trí tuệ (NOIP). Dưới đây là quy trình tổng quan từ […]

  Bảo vệ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp trước việc sao chép và vi phạm tại Việt Nam

  Bảo vệ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp trước việc sao chép và vi phạm tại Việt Nam

  Bảo vệ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong ngành công nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng công sức và […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW