Dịch vụ bảo hộ bản quyền

ASLAW

Dịch vụ bảo hộ bản quyền

Với dịch vụ bảo hộ bản quền tác giả của ASLAW. Người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ bản quyền tại Việt Nam cho các đối tượng gồm bản quyền phầm, bản quyền tác phẩm viết, bản quyền tác phẩm nghệ thuật.

Tài liệu cần thiết để và thủ tục bảo hộ bản quyền cho từng đối tượng như sau:

1. Bảo hộ bản quyền phầm mềm

Khác với Mỹ chấp nhận bảo hộ bản quyền dưới dạng sáng chế, Việt Nam chỉ chấp nhận bảo hộ bản quyền dưới dạng phần mềm. Cơ quan chức năng có quyền cấp giấy chứng nhận bản quyền cho phầm mềm là Cục Bản quyền (COV).

Thời gian để bảo hộ bản quyền phầm mềm là từ 5 đến 10 ngày.

Tài liệu cần thiết để bảo hộ bản quyền phầm mềm gồm:

–  Giấy ủy quyền (theo mẫu của ASLAW)

–  Bản mô tả phầm mềm (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của ASLAW)

–  Đĩa phần mềm

–  Tuyên bố sở hữu bản quyền phầm mềm (theo mẫu của  ASLAW)

–  Giấy cam đoan (theo mẫu của ASLAW)

–  Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền phầm mềm là pháp nhân)

–  Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền phần mềm)

2.    Bảo hộ bản quyền tác phẩm viết:

Đối tượng được bảo hộ dưới dạng tác phẩm viết có thể đơn ở đây gồm: truyện ngắn, bài báo, bài viết… Cơ quan chức năng có quyền cấp bảo hộ bản quyền tác phẩm viết là Cục bản quyền tác giả (COV).

Thời gian để bảo hộ bản quyền tác phẩm viết: 5-10 ngày

Tài liệu cần thiết để bảo hộ bản quyền tác phẩm viết:

–  Giấy ủy quyền (theo mẫu của ASLAW)

–  Bản mô tả tác phẩm viết (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của ASLAW)

–  Tuyên bố sở hữu bản quyền tác phẩm viết (theo mẫu của  ASLAW)

–  Giấy cam đoan (theo mẫu của ASLAW)

–  Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền tác phẩm viết là pháp nhân)

–  Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền tác phẩm viết)

3.    Bảo hộ bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Các đối tượng có thể được bảo hộ dưới dạng bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng gồm: bức tranh, mẫu thiết kế, logo … Cơ quan chức năng có quyền cấp bảo hộ bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là Cục bản quyền (COV).

Thời gian để được cấp bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: 5-10 ngày

Tài liệu cần thiết để bảo hộ bản quyền tác phẩm viết:

–  Giấy ủy quyền (theo mẫu của ASLAW)

–  Bản mô tả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của ASLAW)

–  Tuyên bố sở hữu bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (theo mẫu của  ASLAW)

–  Giấy cam đoan (theo mẫu của ASLAW)

–  Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là pháp nhân)

–  Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng)

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0928273286
 • 0928273286

  Xem thêm bài viết khác
  Tại sao cần phải nộp đơn gia hạn nhãn hiệu tại Thái Lan?

  Tại sao cần phải nộp đơn gia hạn nhãn hiệu tại Thái Lan?

  Nhãn hiệu tại Thái Lan thường có hiệu lực là 10 năm. Chủ nhãn hiệu sẽ cần phải gia hạn hiệu lực cho nhãn hiệu nếu muốn tiếp tục có độc quyền với nhãn hiệu của mình. Nộp đơn gia […]

  Quản lý tài sản SHTT tại Việt Nam

  Quản lý tài sản SHTT tại Việt Nam

  Việt Nam có khung pháp lý về quyền SHTT tương đối chặt chẽ với một số hiệp định đã được ký kết, nổi bật là Công ước Bern về Bản quyền (2004) và các hiệp định thương mại song phương […]

  ASLAW chúc mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2022

  ASLAW chúc mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2022

  Với chủ đề: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”, các thành viên tại ASLAW cùng hưởng ứng ngày Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Ngày Sở hữu trí […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW