Dịch vụ bảo hộ bản quyền

ASLAW

Dịch vụ bảo hộ bản quyền

Với dịch vụ bảo hộ bản quền tác giả của ASLAW. Người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ bản quyền tại Việt Nam cho các đối tượng gồm bản quyền phầm, bản quyền tác phẩm viết, bản quyền tác phẩm nghệ thuật.

Tài liệu cần thiết để và thủ tục bảo hộ bản quyền cho từng đối tượng như sau:

1. Bảo hộ bản quyền phầm mềm

Khác với Mỹ chấp nhận bảo hộ bản quyền dưới dạng sáng chế, Việt Nam chỉ chấp nhận bảo hộ bản quyền dưới dạng phần mềm. Cơ quan chức năng có quyền cấp giấy chứng nhận bản quyền cho phầm mềm là Cục Bản quyền (COV).

Thời gian để bảo hộ bản quyền phầm mềm là từ 5 đến 10 ngày.

Tài liệu cần thiết để bảo hộ bản quyền phầm mềm gồm:

–  Giấy ủy quyền (theo mẫu của ASLAW)

–  Bản mô tả phầm mềm (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của ASLAW)

–  Đĩa phần mềm

–  Tuyên bố sở hữu bản quyền phầm mềm (theo mẫu của  ASLAW)

–  Giấy cam đoan (theo mẫu của ASLAW)

–  Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền phầm mềm là pháp nhân)

–  Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền phần mềm)

2.    Bảo hộ bản quyền tác phẩm viết:

Đối tượng được bảo hộ dưới dạng tác phẩm viết có thể đơn ở đây gồm: truyện ngắn, bài báo, bài viết… Cơ quan chức năng có quyền cấp bảo hộ bản quyền tác phẩm viết là Cục bản quyền tác giả (COV).

Thời gian để bảo hộ bản quyền tác phẩm viết: 5-10 ngày

Tài liệu cần thiết để bảo hộ bản quyền tác phẩm viết:

–  Giấy ủy quyền (theo mẫu của ASLAW)

–  Bản mô tả tác phẩm viết (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của ASLAW)

–  Tuyên bố sở hữu bản quyền tác phẩm viết (theo mẫu của  ASLAW)

–  Giấy cam đoan (theo mẫu của ASLAW)

–  Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền tác phẩm viết là pháp nhân)

–  Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền tác phẩm viết)

3.    Bảo hộ bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Các đối tượng có thể được bảo hộ dưới dạng bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng gồm: bức tranh, mẫu thiết kế, logo … Cơ quan chức năng có quyền cấp bảo hộ bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là Cục bản quyền (COV).

Thời gian để được cấp bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: 5-10 ngày

Tài liệu cần thiết để bảo hộ bản quyền tác phẩm viết:

–  Giấy ủy quyền (theo mẫu của ASLAW)

–  Bản mô tả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của ASLAW)

–  Tuyên bố sở hữu bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (theo mẫu của  ASLAW)

–  Giấy cam đoan (theo mẫu của ASLAW)

–  Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là pháp nhân)

–  Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng)

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Quy định về nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Quy định về nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, định hình hành vi của người tiêu dùng, và tạo ra giá trị kinh tế lớn cho các công ty. Đối với […]

  Lý do chủ sở hữu nên giao trọng trách quản lý danh mục tài sản trí tuệ cho các công ty luật chuyên môn về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

  Lý do chủ sở hữu nên giao trọng trách quản lý danh mục tài sản trí tuệ cho các công ty luật chuyên môn về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

  Việc giao việc quản lý danh mục nhãn hiệu và các loại tài sản trí tuệ khác cho một công ty luật chuyên về Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT) quản lý có nhiều lợi ích quan trọng cho các chủ […]

  Giao Thoa Giữa Metaverse và Sở Hữu Trí Tuệ: Cơ Hội và Thách Thức

  Giao Thoa Giữa Metaverse và Sở Hữu Trí Tuệ: Cơ Hội và Thách Thức

  Metaverse, một thuật ngữ đang nổi lên trong thế giới công nghệ, đề cập đến một thế giới ảo 3D nơi con người có thể tương tác, làm việc với nhau thông qua các avatar số hóa. Nó không chỉ […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW