Dịch vụ

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Quy định về điều kiện hưởng lương hưu tại Việt Nam

Ở Việt Nam, quy định về điều kiện hưởng lương hưu được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan. Dưới đây là một số điểm quan trọng […]

<? the_title(); ?>

Lưu ý về việc tiếp tục lao động sau khi đã đến tuổi nghỉ hưu tại Việt Nam

Trong thời đại nới lỏng các ràng buộc về tuổi nghỉ hưu và với sự gia tăng đáng kể về tuổi thọ trung bình, việc tiếp tục lao động sau khi đã đến tuổi nghỉ hưu không còn là điều […]

<? the_title(); ?>

Quy định về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

Trong hoạt động kinh doanh và đầu tư, việc chuyển quyền sử dụng đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp là một khía cạnh quan trọng trong việc tạo ra giá trị và phát triển. Tại Việt Nam, […]

<? the_title(); ?>

Một số điểm chính của Luật Giá 2023 tại Việt Nam

Ngày 19/6/2023, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi Luật Giá, và nó sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Sửa đổi này của Luật Giá được xây dựng trên cơ sở kế thừa, tận dụng và […]

<? the_title(); ?>

Quy định pháp lý về hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

Trong bối cảnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, việc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thông qua hợp đồng đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. […]

<? the_title(); ?>

Nguy cơ xung đột về quyền sở hữu trí tuệ khi lạm dụng Chat GPT

Chat GPT đã trở thành một hiện tượng toàn cầu mới, được lan truyền rộng rãi và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ cả người dùng tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Tuy nhiên, với sự […]

<? the_title(); ?>

Quy định về việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế tại Việt Nam

Trong bối cảnh phát triển của ngành công nghiệp và sự đổi mới công nghệ, việc bảo vệ và thúc đẩy sáng chế đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế và cạnh tranh […]

<? the_title(); ?>

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi hưu tại Việt Nam

Trong hệ thống lương hưu của Việt Nam, việc nghỉ hưu trước tuổi hưu đôi khi là cần thiết đối với những người lao động đang đối mặt với tình trạng sức khỏe không ổn định hoặc các tình huống […]

<? the_title(); ?>

Quy định pháp lý về lương hưu tại Việt Nam

Quy định pháp lý về lương hưu tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và đảm bảo cuộc sống ổn định cho người lao động sau khi họ về hưu. Hệ thống pháp […]

<? the_title(); ?>

Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

Việc tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam là rất quan trọng, nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp khi hoạt động, tránh khỏi các án phạt hành chính. I. Báo Cáo Tài Chính […]

<? the_title(); ?>

Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

Việt Nam áp dụng một hệ thống thuế đa dạng với nhiều quy định và chính sách riêng biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này tạo ra một hệ thống pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự […]

<? the_title(); ?>

ASL LAW – Dẫn đầu trong tư vấn đầu tư ra nước ngoài

Trong thời kỳ toàn cầu hóa, việc đầu tư ra nước ngoài không chỉ là cơ hội mở cửa cho doanh nghiệp mà còn là bước quyết định quan trọng để mở rộng tầm nhìn và phát triển. Cùng với […]

<? the_title(); ?>

ASL LAW – Đối tác đáng tin cậy trong dịch vụ biên dịch tài liệu pháp lý

Mỗi doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, khi hoạt động trong thị trường hội nhập quốc tế sâu rộng như Việt Nam đều đối mặt với thách thức của việc hiểu và thực hiện đúng các quy định pháp luật. […]

<? the_title(); ?>

ASL LAW – Đối tác đồng hành tốt nhất trong tư vấn và soạn thảo hợp đồng

Trong thế giới kinh doanh đầy biến động ngày nay, việc có một đối tác đáng tin cậy cho tư vấn và soạn thảo hợp đồng là quan trọng để bảo vệ lợi ích và giảm thiểu rủi ro cho […]

<? the_title(); ?>

ASL LAW – Đối tác pháp lý trong tư vấn và giải quyết tranh chấp kinh doanh

Trong hành trình phát triển kinh doanh, việc đối mặt với những tình huống tranh chấp là không tránh khỏi. Điều quan trọng là làm thế nào chúng ta giải quyết những tranh chấp này một cách hiệu quả và […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW