Đối tượng và thời hạn nộp thuế môn bài

ASLAW

Đối tượng và thời hạn nộp thuế môn bài

Thuế môn bài là khoản tiền được quy định cho tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ ngoại trừ những trường hợp được miễn trừ. Thuế môn bài kỳ 2023 được ấn định thời gian cụ thể phù hợp với trách nhiệm định kỳ.

Đối tượng nộp thuế môn bài

Theo các quy định của Điều 2, Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 65/2020/TT-BTC về đối tượng nộp thuế môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ, ngoại trừ việc họ là những đối tượng được miễn thuế môn bài, bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Các tổ chức khác hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức nêu tại các điều trên (nếu có).
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chú ý, các cá nhân và các nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có tổng doanh thu năm không quá 100 triệu đồng không phải nộp thuế môn bài. Doanh thu hằng năm không được quá 100 triệu đồng là căn cứ xác định thuế môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng miễn thuế môn bài.

Bên cạnh đó, các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không thường xuyên hoặc không có địa điểm kinh doanh cố định được miễn thuế môn bài.

Thời hạn nộp thuế môn bài

Theo các quy định của Khoản 9, Điều 18, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023.

Bên cạnh đó các cá nhân, tổ chức nộp thuế môn bài cũng cần lưu ý một số trường hợp, cụ thể như:

 • Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả công ty con, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian gia hạn nộp hạn thuế môn bài (năm thứ 4 kể từ năm thành lập).
 • Trường hợp hết thời gian gia hạn thuế môn bài trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 của năm đó.
 • Trường hợp thời gian ân hạn thuế môn bài kết thúc vào nửa cuối năm thì thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo năm đó.
 • Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng sau đó hoạt động trở lại.
 • Trường hợp nửa năm đầu hoạt động trở lại: Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 của năm đó.
 • Trường hợp nửa cuối năm tiếp tục hoạt động: Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo năm đó.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế môn bài

Theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thời hạn nộp hồ sơ khai thuế môn bài được quy định như sau:

Người nộp thuế môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) thành lập mới (kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh) hoặc thành lập thêm đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo năm thành lập.

Trường hợp trong năm có sự thay đổi về vốn điều lệ thì người nộp thuế môn bài nộp hồ sơ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo năm có sự thay đổi.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài. Căn cứ hồ sơ khai thuế và cơ sở dữ liệu quản lý thuế, cơ quan thuế xác định doanh thu để làm căn cứ tính số thuế môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp thuế môn bài biết để nộp.

Tóm lại, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023. Bên cạnh đó, người nộp thuế môn bài cần nắm rõ thời hạn đối với một số trường hợp khác để thực hiện đúng quy định của pháp luật, tránh vi phạm hành chính.

(Mức phạt nộp hồ sơ khai thuế môn bài có thể lên đến 25 triệu đồng theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP; mức phạt chậm nộp phạt vi phạm hành chính về thuế được quy định như sau: 0,05% nhân với số tiền phạt chậm nộp theo quy định của pháp luật quy định tại Điều 42, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP).

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Việt Nam áp dụng một hệ thống thuế đa dạng với nhiều quy định và chính sách riêng biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này tạo ra một hệ thống pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự […]

  ASL LAW – Đối tác pháp lý trong tư vấn và giải quyết tranh chấp kinh doanh

  ASL LAW – Đối tác pháp lý trong tư vấn và giải quyết tranh chấp kinh doanh

  Trong hành trình phát triển kinh doanh, việc đối mặt với những tình huống tranh chấp là không tránh khỏi. Điều quan trọng là làm thế nào chúng ta giải quyết những tranh chấp này một cách hiệu quả và […]

  Tổng quan về hợp đồng công nghệ

  Tổng quan về hợp đồng công nghệ

  Việc sử dụng, phân phối và cấp phép phần mềm và công nghệ thường được quy định bởi các điều khoản pháp lý nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của chủ sở hữu phần mềm hoặc công […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW