Giải quyết tranh chấp kinh doanh với trọng tài thương mại

ASLAW

Giải quyết tranh chấp kinh doanh với trọng tài thương mại

Quan hệ đối tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp đôi khi sẽ gặp phải những tranh chấp nan giải. Để giải quyết những tranh chấp đó, trọng tài thương mại có thể được sử dụng như một giải pháp hữu hiệu.

Trọng tài thương mại là cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp. Quá trình này thường được tiến hành tại một trung tâm trọng tài dưới sự chỉ đạo của một trọng tài viên độc lập. Trong quá trình tố tụng trọng tài, cả hai bên trình bày các trường hợp tương ứng của họ và trọng tài sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp được cả hai bên đồng ý.

Tại Việt Nam, trọng tài thương mại được điều chỉnh bởi Luật Trọng tài Thương mại 2010. Pháp luật quy định, để tham gia vào trọng tài thương mại, trước hết các bên phải xác lập thỏa thuận trọng tài. Thỏa thuận này có thể được hình thành trước hoặc sau khi tranh chấp phát sinh.

Thỏa thuận trọng tài thương mại

Thỏa thuận trọng tài có thể dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc thỏa thuận riêng hoàn toàn nhưng phải được lập thành văn bản và được các bên đồng ý.

Luật Trọng tài thương mại 2010 xác định các trường hợp bị coi là thỏa thuận trọng tài thương mại vô hiệu. Chúng bao gồm các trường hợp sau:

 • Tranh chấp không thuộc thẩm quyền của trọng tài.
 • Người lập thỏa thuận trọng tài không có thẩm quyền thực hiện thỏa thuận.
 • Hình thức của thỏa thuận trọng tài không phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Một trong các bên bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép trong quá trình xác lập và yêu cầu tuyên bố thoả thuận đó vô hiệu.
 • Thỏa thuận trọng tài vi phạm pháp luật.

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Các bên tham gia trọng tài thương mại tự do thỏa thuận về địa điểm xét xử trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nếu các bên không thỏa thuận được về địa điểm, hội đồng trọng tài sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Việc giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thường không phải là một quy trình công khai, trừ khi các bên liên quan có thỏa thuận khác.

Trong bối cảnh tranh chấp trọng tài thương mại tại Việt Nam, các bên liên quan có quyền lựa chọn luật mà họ muốn áp dụng cho vấn đề đang tranh chấp.

Trong trường hợp các bên đã thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại thì trong một số trường hợp nhất định, các bên vẫn có quyền lựa chọn khởi kiện ra tòa án, như đã nêu trong Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP. Những điều kiện này bao gồm:

 • Tòa án đã tuyên hủy phán quyết trọng tài;
 • Việc giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài bị đình chỉ;
 • Địa điểm trọng tài đã thỏa thuận đã ngừng hoạt động và các bên không thể đạt được sự đồng thuận về một địa điểm thay thế;
 • Trọng tài viên không thể tham gia tố tụng hoặc Tòa án không tìm được Trọng tài viên theo thỏa thuận của các bên;
 • Trọng tài viên hoặc Trung tâm trọng tài từ chối tham gia; hoặc
 • Các bên ban đầu đồng ý với trọng tài quyết định không giải quyết tranh chấp thông qua phương pháp này sau khi tranh chấp đã phát sinh.

Phán quyết trọng tài thương mại

Phán quyết trọng tài là quyết định của hội đồng trọng tài.

Các nguyên tắc hướng dẫn cho một phán quyết trọng tài là:

 • Hội đồng trọng tài sẽ đưa ra phán quyết dựa trên đa số phiếu.
 • nếu không đạt được đa số thì do chủ toạ quyết định.

Các bên được khuyến khích tự nguyện thi hành phán quyết trọng tài. Tuy nhiên, trong trường hợp giải thưởng không tuân thủ trong thời hạn quy định, có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới các cơ quan có thẩm quyền để thực thi việc tuân thủ.

Phán quyết trọng tài có thể bị hủy theo yêu cầu của một bên với các căn cứ sau đây:

 • Nếu không có thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận bị coi là vô hiệu;
 • Nếu thành phần và thủ tục của Hội đồng trọng tài không phù hợp với thỏa thuận của các bên hoặc trái với quy định của pháp luật;
 • Nếu phán quyết trọng tài có nội dung vượt quá hoặc tranh chấp không thuộc thẩm quyền xét xử của trọng tài;
 • Nếu chứng cứ do các bên cung cấp bị làm sai lệch hoặc trọng tài viên nhận được lợi ích vật chất từ một bên làm ảnh hưởng đến tính công bằng, khách quan của phán quyết; hoặc
 • Nếu phán quyết trọng tài trái với pháp luật Việt Nam.

Khi một bên nộp đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thì nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên yêu cầu. Ngoài ra, tòa án có trách nhiệm tích cực xác minh, thu thập chứng cứ trong vụ án.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Việt Nam áp dụng một hệ thống thuế đa dạng với nhiều quy định và chính sách riêng biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này tạo ra một hệ thống pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự […]

  ASL LAW – Đối tác pháp lý trong tư vấn và giải quyết tranh chấp kinh doanh

  ASL LAW – Đối tác pháp lý trong tư vấn và giải quyết tranh chấp kinh doanh

  Trong hành trình phát triển kinh doanh, việc đối mặt với những tình huống tranh chấp là không tránh khỏi. Điều quan trọng là làm thế nào chúng ta giải quyết những tranh chấp này một cách hiệu quả và […]

  Tổng quan về hợp đồng công nghệ

  Tổng quan về hợp đồng công nghệ

  Việc sử dụng, phân phối và cấp phép phần mềm và công nghệ thường được quy định bởi các điều khoản pháp lý nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của chủ sở hữu phần mềm hoặc công […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW