Chưa được phân loại

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được ủy quyền cấp khoản vay đặc biệt cho các ngân hàng đang tái cấu trúc

Đề xuất này là một trong những kết luận trong Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ, được ban hành sau cuộc họp Chính phủ gần đây về công tác lập pháp. Chính phủ đã đề xuất ủy quyền cho […]

<? the_title(); ?>

Lưu Ý về Hoạt Động Thuê Ngoài Lao Động tại Việt Nam

Một cách để quản lý lực lượng lao động của doanh nghiệp qua những đợt tăng giảm nhu cầu là thông qua việc sử dụng nguồn nhân lực thông qua việc thuê ngoài. Bài viết này sẽ đề cập đến […]

<? the_title(); ?>

Chính sách tài chính ngân hàng mới tại Việt Nam

Báo cáo các giao dịch trên 400 triệu đồng cho Ngân hàng Nhà nước Theo Quyết định 11/2023/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 01/12/2023, các đối tượng sau đây có giao dịch có giá trị từ 400 […]

<? the_title(); ?>

Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

Reporting Transactions Over 400 Million VND to the State Bank According to Decision 11/2023/QD-TTg by the Prime Minister, starting from December 1, 2023, the following entities engaging in transactions valued at 400 million VND or more must report to the […]

<? the_title(); ?>

Thông qua Luật Giao dịch Bất động sản sửa đổi

Luật Giao dịch Bất động sản sửa đổi đã được thông qua với 94,1% số phiếu và dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Luật Giao dịch Bất động sản sửa đổi sẽ cho […]

<? the_title(); ?>

International Investment Agreement in Vietnam

Under Section 2, Article 5 of Decree No. 31/2021/NĐ-CP, governing international investment agreements, an effective international investment accord for Vietnam, of which the Socialist Republic of Vietnam or its Government is a member, specifies the rights and obligations of the […]

<? the_title(); ?>

Lưu Ý Đối Với Doanh Nghiệp Chế Biến Xuất Khẩu tại Việt Nam

Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thường được giảm nghĩa vụ thuế tại Việt Nam, tuy nhiên, quá trình thành lập doanh nghiệp này có thể khá phức tạp. Bài viết tổng quan ngắn này sẽ chỉ ra các yêu […]

<? the_title(); ?>

Việt Nam Sửa Đổi Luật Giao Dịch Điện Tử: Lưu Ý Đối Với Các Doanh Nghiệp

Luật về giao dịch điện tử tại Việt Nam, được ban hành vào tháng 3 năm 2006, đã thể hiện một số hạn chế đối với giao dịch điện tử hiện đại. Do đó, để thúc đẩy thương mại điện […]

<? the_title(); ?>

Dự thảo Nghị định nhằm thúc đẩy Đổi mới trong Các Khu Công nghiệp và Khu kinh tế của Việt Nam

Bản dự thảo Nghị định mới nhằm điều chỉnh hoạt động của các khu công nghiệp và khu kinh tế tại Việt Nam, với mục tiêu biến chúng thành các khu vực công nghệ cao và khu vực dịch vụ […]

<? the_title(); ?>

Việc quản trị chính sách tiền tệ đòi hỏi sự xem xét kỹ lưỡng

Tính đến cuối tháng 9, nền kinh tế đã ghi nhận hơn 12,7 tỷ tỷ đồng trong tín dụng, tăng 6,92% so với cuối năm 2022. Đặng Thành Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh […]

<? the_title(); ?>

Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp đối với người tiêu dùng

Chính phủ gần đây đã ban hành dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dự thảo sửa đổi nhằm giải quyết những tồn tại và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại […]

<? the_title(); ?>

Luật Cạnh tranh Việt Nam: Lưu ý cho giao dịch M&A

Mua bán và sáp nhập có thể là một cách hữu hiệu và hiệu quả để thâm nhập thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, những thỏa thuận này có thể hạn chế sự cạnh tranh lành mạnh và do đó […]

<? the_title(); ?>

Nghị định 46 mới hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm chính thức được ban hành

Ngày 1 tháng 7 năm 2023, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định mới số 46/2023/ND-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm mới 20221 (“Nghị định số 46”). Nghị định số 46 […]

<? the_title(); ?>

Việt Nam: Chính phủ Việt Nam đề xuất triển khai IIR và QDMTT từ năm 2024

Ngày 2 tháng 8 năm 2023, theo Nghị quyết số 122/NQ-CP, Chính phủ đã phê duyệt xây dựng Nghị quyết của Quốc hội theo đề xuất của Bộ Tài chính để thực hiện Trụ cột 2. Đặc biệt, đề xuất […]

<? the_title(); ?>

Priority rights of applications for registration of patents, trademarks, and industrial designs in Vietnam

On August 23, 2023, the Government issued Decree No. 65/2023/ND-CP detailing a number of articles and measures to implement the Intellectual Property Law. Accordingly, the priority right to applications for registration of inventions, trademarks and industrial designs specified in Article […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW