Lưu ý khi nộp tuyên bố sử dụng tại Philippines

ASLAW

Lưu ý khi nộp tuyên bố sử dụng tại Philippines

Lưu ý khi nộp tuyên bố sử dụng tại Philippines – Khi nhãn hiệu đã được đăng ký tại nước ngoài, theo quy định của một số quốc gia, chủ sở hữu cần phải nộp Tuyên bố về việc sử dụng nhãn hiệu của mình sau một khoảng thời gian nhất định kể từ khi nhãn hiệu được đăng ký.

Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu tại Philippines

Để có thể giữ hiệu lực cho Nhãn hiệu đã được đăng ký tại Philippines, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp Tuyên bố sử dụng (đã được ký, đóng dấu và công chứng đầy đủ) cùng với bằng chứng sử dụng tên thực tế của Nhãn hiệu đã được đăng ký tại Philippines.

Chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có thể nộp tuyên bố không sử dụng nhãn hiệu, trong đó, phải nêu rõ lý do chính đáng cản trở việc sử dụng nhãn hiệu. Tuyên bố trên phải được nộp trong vòng 3 năm kể từ ngày nộp đơn. Nếu không nộp bằng chứng sử dụng, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ bị loại bỏ khỏi Đăng bạ quốc gia, theo đó, nhãn hiệu sẽ bị hủy bỏ tại Philippines.

Bằng chứng sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines

Cơ quan Nhãn hiệu Philippines sẽ tiếp nhận những tài liệu được thu thập từ Internet hoặc các bản in từ website của chủ sở hữu nhãn hiệu có chứa Nhãn hiệu và sản phẩm được yêu cầu đăng ký như bằng chứng sử dụng nhãn hiệu, với điều kiện có thể truy cập website đó tại Philippines. Bên cạnh đó, Chủ sở hữu nhãn hiệu cũng phải cung cấp đầy đủ thông tin về ngày nhãn hiệu được đăng ký cho các sản phẩm/dịch vụ được đưa lên website và ngày nhãn hiệu được sử dụng lần đầu tiên tại quốc gia trong đơn đăng ký.

Bằng chứng sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines có thể là bao bì, hộp đựng, ảnh chụp của sản phẩm mang nhãn hiệu.

 

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0928273286
 • 0928273286

  Xem thêm bài viết khác
  Thủ tục gia hạn nhãn hiệu tại Campuchia

  Thủ tục gia hạn nhãn hiệu tại Campuchia

  Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu tại Campuchia là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Nhãn hiệu đã đăng ký có thể được gia hạn không giới hạn, mỗi 10 năm 1 lần. Nếu nhãn hiệu không được gia […]

  Tại sao cần phải gia hạn nhãn hiệu tại Trung Quốc?

  Tại sao cần phải gia hạn nhãn hiệu tại Trung Quốc?

  Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, để duy trì hiệu lực của cho văn bằng bảo hộ đăng ký nhãn hiệu và tiếp tục được độc quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu cần tiến […]

  Tại sao cần phải gia hạn nhãn hiệu tại Singapore?

  Tại sao cần phải gia hạn nhãn hiệu tại Singapore?

  Theo quy định của pháp luật Singapore, để duy trì hiệu lực của cho văn bằng bảo hộ đăng ký nhãn hiệu và tiếp tục được độc quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu cần tiến hành […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW