Lưu Ý về Hoạt Động Thuê Ngoài Lao Động tại Việt Nam

ASLAW

Lưu Ý về Hoạt Động Thuê Ngoài Lao Động tại Việt Nam

Một cách để quản lý lực lượng lao động của doanh nghiệp qua những đợt tăng giảm nhu cầu là thông qua việc sử dụng nguồn nhân lực thông qua việc thuê ngoài. Bài viết này sẽ đề cập đến các điều kiện áp dụng cho các doanh nghiệp liên quan đến việc thuê ngoài lao động.

Thuê ngoài lao động là gì?

Thuê ngoài lao động là khi một công ty thuê một người lao động để thực hiện công việc tại một hoặc nhiều bên thứ ba, đôi khi còn được gọi là việc thuê lao động, gửi lao động, hoặc các thỏa thuận làm việc tạm thời.

Loại hình thuê lao động này thường được sử dụng để điều chỉnh lực lượng lao động của doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường.

Lưu ý rằng tại Việt Nam, các doanh nghiệp chỉ được phép thuê ngoài lao động đối với một số vai trò cụ thể. Điều này được quy định trong Nghị định 145/2020/NĐ -CP và bao gồm:

 • Cung cấp dịch vụ dịch và phiên dịch
 • Trợ lý và trợ lý hành chính
 • Lễ tân
 • Hướng dẫn viên du lịch
 • Nhân viên hỗ trợ bán hàng
 • Nhân viên hỗ trợ dự án
 • Lập trình viên máy
 • Sản xuất và lắp đặt thiết bị truyền hình và viễn thông
 • Vận hành, kiểm tra và/hoặc sửa chữa máy xây dựng và hệ thống sản xuất điện
 • Nhân viên làm sạch tòa nhà và nhà máy
 • Biên tập tài liệu
 • Bảo vệ/linh vực
 • Nhân viên chăm sóc khách hàng và hỗ trợ điện thoại chăm sóc khách hàng
 • Dịch vụ hỗ trợ tài chính và thuế
 • Sửa chữa và kiểm tra ô tô
 • Quét, vẽ kỹ thuật công nghiệp, trang trí nội thất
 • Lái xe
 • Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa trên tàu
 • Quản lý, giám sát, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và dịch vụ trên giàn khoan dầu và khí
 • Lái máy bay và làm việc trên máy bay, bảo dưỡng và sửa chữa máy bay và thiết bị liên quan, và điều phối và giám sát chuyến bay.

Các công ty muốn cung cấp dịch vụ thuê lao động cũng phải có giấy phép. Chi tiết về việc thành lập doanh nghiệp thuê lao động được mô tả trong Nghị định 145, Chương 4, Điều 12. Bài viết này tập trung vào quy định liên quan đến việc tham gia vào một hợp đồng thuê ngoài lao động.

Quy định về thuê ngoài Lao Động tại Việt Nam

Việc thuê ngoài lao động được quy định trong Bộ Luật lao động năm 2019 của Việt Nam, mô tả các hướng dẫn, hạn chế và ràng buộc như sau.

Một doanh nghiệp chỉ có thể sử dụng một người thuê ngoài lao động khi:

 1. Doanh nghiệp trải qua giai đoạn tăng nhu cầu đột ngột trong một khoảng thời gian ngắn;
 2. Một nhân viên cố định nghỉ việc tạm thời, ví dụ, nghỉ thai sản hoặc do tai nạn tại nơi làm việc;
 3. Vai trò yêu cầu một người lao động có kỹ năng cao.

Luật cũng xác định rõ các trường hợp sau đây không thể được thuê ngoài lao động:

 • Người lao động được thuê để thay thế công việc của một người lao động đang bắt đầu cuộc đình công hoặc tham gia vào một tranh chấp lao động;
 • Không đạt được thỏa thuận giữa công ty thuê lao động và khách hàng của mình về việc ai sẽ chịu trách nhiệm nếu người lao động bị thương trong quá trình làm việc;
 • Người lao động là sự thay thế cho một nhân viên bị giảm bớt do một quá trình cơ cấu lại tại công ty.

Các công ty cũng cần nhớ rằng:

 • Một hợp đồng thuê ngoài lao động có thể kéo dài tối đa 12 tháng.
 • Các công ty thuê ngoài lao động không thể gửi người đó đến công ty khác.
 • Một công ty không thể thuê người lao động từ một công ty thuê lao động không có giấy phép làm nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài lao động.

Hợp đồng Thuê Ngoài Lao Động

Để sử dụng người lao động thuê ngoài, công ty thuê lao động và khách hàng của họ phải có một hợp đồng thuê ngoài lao động.

Hợp đồng thuê lao động phải chứa thông tin sau:

 • Địa điểm của khách hàng, vị trí cần tuyển, mô tả công việc cần thực hiện và bất kỳ cam kết nào cần thiết từ người lao động;
 • Phải nêu rõ thời gian người lao động sẽ làm việc và ngày bắt đầu dự kiến;
 • Phải mô tả giờ làm việc, các khoảng nghỉ và các hướng dẫn an toàn nghề nghiệp; và
 • Phải nói rõ bên nào chịu trách nhiệm bồi thường cho một nhân viên nếu họ bị thương trong quá trình làm việc.

Hợp đồng thuê ngoài lao động phải cung cấp quyền lợi và phúc lợi giống như hoặc tốt hơn những quyền lợi và phúc lợi trong hợp đồng giữa người lao động và doanh nghiệp thuê ngoài lao động.

Vai trò và trách nhiệm Doanh nghiệp thuê lao động Các doanh nghiệp thuê lao động cũng có một số nghĩa vụ theo Bộ Luật lao động. Các nghĩa vụ này bao gồm:

 • Đảm bảo người lao động biết về nội dung của hợp đồng thuê ngoài lao động;
 • Cung cấp sơ yếu lý lịch của người lao động được thuê ngoài cho khách hàng;
 • Trả lương cho người lao động được thuê ngoài không thấp hơn hoặc bằng với mức lương của một nhân viên có cùng vai trò và cùng trình độ làm việc trực tiếp cho khách hàng; và
 • Giữ hồ sơ về các hợp đồng thuê ngoài lao động của công ty và định kỳ cung cấp báo cáo cho cơ quan lao động tỉnh.

Công ty thuê lao động cũng có quyền áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với người lao động được thuê ngoài trong trường hợp người đó vi phạm các quy định lao động.

Khách hàng thuê lao động Các doanh nghiệp thuê lao động từ công ty thuê lao động cũng có một số nghĩa vụ theo Bộ Luật lao động. Các nghĩa vụ này bao gồm:

 • Đảm bảo người lao động được thuê biết về các quy định nội bộ của công ty và bất kỳ quy trình hoặc thủ tục nào khác liên quan;
 • Tránh phân biệt đối xử giữa người lao động tạm thời và nhân viên làm việc trực tiếp cho công ty;
 • Đạt thỏa thuận với người lao động tạm thời về việc làm việc vào ban đêm và làm thêm giờ phù hợp với Bộ Luật lao động;
 • Trả lại người lao động được thuê ngoài nếu họ không đáp ứng được các điều kiện làm việc; và
 • Cung cấp bằng chứng về bất kỳ vi phạm quy định của công ty bởi người lao động được thuê ngoài cho công ty thuê lao động.
Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Quy định về điều kiện hưởng lương hưu tại Việt Nam

  Quy định về điều kiện hưởng lương hưu tại Việt Nam

  Ở Việt Nam, quy định về điều kiện hưởng lương hưu được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan. Dưới đây là một số điểm quan trọng […]

  Lưu ý về việc tiếp tục lao động sau khi đã đến tuổi nghỉ hưu tại Việt Nam

  Lưu ý về việc tiếp tục lao động sau khi đã đến tuổi nghỉ hưu tại Việt Nam

  Trong thời đại nới lỏng các ràng buộc về tuổi nghỉ hưu và với sự gia tăng đáng kể về tuổi thọ trung bình, việc tiếp tục lao động sau khi đã đến tuổi nghỉ hưu không còn là điều […]

  Quy định về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

  Quy định về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

  Trong hoạt động kinh doanh và đầu tư, việc chuyển quyền sử dụng đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp là một khía cạnh quan trọng trong việc tạo ra giá trị và phát triển. Tại Việt Nam, […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW