Nghị định mới về Quyền Sở hữu Công nghiệp

ASLAW

Nghị định mới về Quyền Sở hữu Công nghiệp

Chính phủ gần đây đã công bố một nghị định mới chứa các hướng dẫn về việc xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp.

Vào ngày 23 tháng 8, 2023, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định Số 65/2023/ND-CP, một tập hợp toàn diện các hướng dẫn về việc thực hiện những khía cạnh cụ thể của Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam năm 2022 (Luật SHTT 2022) để thiết lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp.

Nghị định 65 được thiết kế để thay thế Nghị định Số 103/2006/ND-CP và một số điều khoản của Nghị định Số 105/2006/ND-CP. Những nghị định trước đó này đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng việc bảo vệ và thực thi quyền SHTT tại Việt Nam kể từ khi Luật SHTT Việt Nam năm 2005 được thông qua.

Các điều khoản quan trọng được giới thiệu trong Nghị định 65 Nghị định 65 giới thiệu một số điều khoản quan trọng, bao gồm:

Cơ chế tăng cường thực thi quyền SHTT: Đây là một bước quan trọng trong công cuộc chống hàng giả và vi phạm quyền SHTT, điều trước đây tạo ra thách thức cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

Bảo vệ tăng cường bản quyền, nhãn hiệu và sáng chế: Chủ sở hữu bản quyền, chủ sở hữu nhãn hiệu và người tạo ra sáng chế sẽ nhận được sự bảo vệ tốt hơn theo nghị định mới.

Quy trình đăng ký và giải quyết tranh chấp được tối ưu hóa: Nghị định 65 tối ưu hóa quy trình đăng ký và giúp thuận lợi quá trình giải quyết tranh chấp, giúp giảm bớt sự phức tạp về thủ tục hành chính đối với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Các điều khoản trong các Điều 48 đến 52 trong Nghị định 65 đại diện cho một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường sự bảo hộ cho sáng chế và định rõ về “sáng chế bí mật”.

Các điều khoản này đã thiết lập một cơ chế quản lý nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các sáng chế liên quan đến các tiến bộ công nghệ bí mật, đặc biệt là những tiến bộ có tiềm năng ảnh hưởng đến quốc phòng và an ninh quốc gia, được giám sát và bảo vệ một cách cận thận. Khung pháp lý an ninh tăng cường này làm nổi bật cam kết của chính phủ trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ quan trọng mà có ý nghĩa chiến lược đối với đất nước.

Việc đưa ra một định nghĩa cụ thể cho các sáng chế bí mật nhằm ngăn ngừa bất kỳ tình trạng rò rỉ thông tin quan trọng nào có thể đe dọa an ninh quốc gia. Bằng cách định rõ rõ ràng những gì thuộc vào loại sáng chế bí mật, nghị định nhằm mục tiêu tăng cường tổng thể sự bảo vệ của các đổi mới công nghệ nhạy cảm và tài sản SHTT tại Việt Nam.

Quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp theo các hiệp ước quốc tế Điều 11 của Nghị định 65 giới thiệu một điều khoản quan trọng về quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp được điều chỉnh bởi các hiệp ước quốc tế. Điều khoản này tối ưu hóa việc công nhận và bảo vệ các quyền này trong khung pháp luật Việt Nam.

Miễn đăng ký: Nếu một hiệp ước quốc tế mà Việt Nam là một bên ký kết chứa các điều khoản liên quan đến việc công nhận và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp và cá nhân từ các quốc gia thành viên khác, thì những quyền này sẽ tự động được công nhận và bảo vệ tại Việt Nam. Đáng chú ý, sự bảo vệ được cấp theo nghiêm túc theo các điều kiện được quy định trong hiệp ước quốc tế tương ứng. Do đó, quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp được thiết lập theo những hiệp ước quốc tế này không cần phải tuân theo các thủ tục đăng ký được quy định bởi Luật Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam.

Tăng cường tính minh bạch: Bộ Khoa học và Công nghệ đảm nhận trách nhiệm công bố tất cả thông tin liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp được công nhận và bảo vệ tại Việt Nam trong phạm vi của các hiệp ước quốc tế.

Điều khoản này nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình trong cộng đồng quốc tế, giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài muốn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp của họ tại Việt Nam. Bằng việc tuân thủ các nghĩa vụ trong các hiệp ước quốc tế, Việt Nam nhằm mục tiêu tăng cường vị trí của mình như một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư và đổi mới toàn cầu.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

  Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

  Reporting Transactions Over 400 Million VND to the State Bank According to Decision 11/2023/QD-TTg by the Prime Minister, starting from December 1, 2023, the following entities engaging in transactions valued at 400 million VND or more must report to the […]

  Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Việc tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam là rất quan trọng, nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp khi hoạt động, tránh khỏi các án phạt hành chính. I. Báo Cáo Tài Chính […]

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Việt Nam áp dụng một hệ thống thuế đa dạng với nhiều quy định và chính sách riêng biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này tạo ra một hệ thống pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW