Những điều cần biết khi nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines

ASLAW

Những điều cần biết khi nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines

Để duy trì hiệu lực của Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Philippines, chủ sở hữu nhãn hiệu cần nộp Bản Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu nếu Nhãn hiệu đã được sử dụng tại Philippines. Tuy nhiên, nhiều chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người dự định nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Philippines vẫn còn nhiều thắc mắc về các lưu ý khi nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu. Vậy, những điều cần biết khi nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines là gì?

Bằng chứng sử dụng nhãn hiệu tại Philippines

IPOPHL chấp nhận các các tài liệu được lấy từ trên mạng Internet hoặc bản in từ website của chủ sở hữu nhãn hiệu có mang nhãn hiệu và sản phẩm yêu cầu đăng ký như là bằng chứng sử dụng nhãn hiệu tại Philippines trong thực tế với điều kiện website này có thể truy cập được từ Philippines.

Người nộp đơn phải cung cấp chính xác thông tin về ngày mà nhãn hiệu mang sản phẩm/dịch vụ được đưa lên trang web và ngày nhãn hiệu được sử dụng lần đầu tiên.

Bằng chứng sử dụng có thể là các bao gói, hộp đựng, ảnh chụp,… của sản phẩm mang nhãn hiệu.

Việc sử dụng thực tế cho một số hàng hóa và dịch vụ cùng loại sẽ cấu thành việc sử dụng cho toàn bộ hàng hóa và dịch vụ. Việc sử dụng trong thực tế cho một nhóm sẽ được coi là bằng chứng sử dụng cho các nhóm liên quan.

Khi nào thì cần nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines

Chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp Bản Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu kèm theo bằng chứng sử dụng, hoặc nộp tuyên bố không sử dụng nhãn hiệu trong đó nêu rõ lý do chính đáng ngăn trở việc sử dụng nhãn hiệu. 

Những Bản Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu cần phải nộp đúng thời hạn cùng với các tài liệu và phí thủ tục cần thiết. Nếu không nộp bằng chứng sử dụng, đăng ký nhãn hiệu sẽ bị loại bỏ khỏi Đăng bạ quốc gia.

Trong một số trường hợp nhất định chủ sở hữu nhãn hiệu có thể xin gia hạn thời hạn nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines.

Tìm hiểu chi tiết về các thời điểm nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines tại đây.

Thông báo yêu cầu nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines

Về yêu cầu nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu, IPOPHL có thể đưa ra thông báo hoặc nhắc nhở cho người nộp đơn/chủ sở hữu nhãn hiệu về việc nộp các Bản Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu kịp thời.

Các thông báo này có thể được được công bố trên trang web của IPOPHL hoặc thông qua các phương thức thay thế khác.

Tuy nhiên, việc không có thông báo hoặc nhắc nhở như vậy sẽ không trở thành lí do để người nộp đơn/chủ sở hữu nhãn hiệu có thể nộp các Bản Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines sai thời hạn quy định.

Người nộp đơn/Chủ sở hữu nhãn hiệu tại Philippines có thể xem mẫu Bản Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines tại đây.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Quy định về nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Quy định về nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, định hình hành vi của người tiêu dùng, và tạo ra giá trị kinh tế lớn cho các công ty. Đối với […]

  Những điều cần lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế chỉ định Việt Nam

  Những điều cần lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế chỉ định Việt Nam

  Hệ thống Madrid mang lại hiệu quả, tiết kiệm chi phí và cách tiếp cận phù hợp để đăng ký nhãn hiệu quốc tế. Những lợi thế này khiến Hệ thống Madrid trở thành một lựa chọn ngày càng được […]

  Nguồn gốc Luật Nhãn hiệu Quốc tế

  Nguồn gốc Luật Nhãn hiệu Quốc tế

  Luật sở hữu trí tuệ đầu tiên liên quan đến nhãn hiệu trên thế giới có thể được truy ngược lại từ thời kỳ cổ xưa, mặc dù không được công nhận là một hệ thống pháp lý chính thức […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW