Quy định pháp luật Việt Nam về bãi bỏ án lệ

ASLAW

Quy định pháp luật Việt Nam về bãi bỏ án lệ

Án lệ là những lập luận, phán quyết đã có hiệu lực pháp luật trong bản án hoặc quyết định của Tòa án về một vụ việc cụ thể. Chúng được Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao công bố để các tòa án nghiên cứu và áp dụng trong các vụ án tương tự. Tầm quan trọng của án lệ là giúp định hình và thống nhất việc áp dụng pháp luật trong các vụ việc có tính chất tương tự, đảm bảo tính công bằng và nhất quán trong hệ thống pháp luật.

Theo quy định của Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, trong một số trường hợp, án lệ có thể được bãi bỏ hoặc sửa đổi. Cụ thể, một số điểm quan trọng về quy định pháp luật Việt Nam về việc bãi bỏ án lệ gồm:

 1. Sửa đổi án lệ: Khi có căn cứ mới xác định được sau khi án lệ đã có hiệu lực pháp luật và có thể làm thay đổi quyết định ban đầu, bên liên quan có thể yêu cầu Tòa án xem xét sửa đổi án lệ. Việc này cần căn cứ vào các quy định cụ thể của Luật Tố tụng Hình sự và được xem xét cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và công bằng.
 2. Bãi bỏ án lệ: Án lệ cũng có thể bị bãi bỏ khi có những chứng cứ mới xuất hiện cho thấy án lệ đó không đúng với sự thật hoặc có các sai sót pháp lý nghiêm trọng. Quá trình này cũng được thực hiện dựa trên các quy định cụ thể và được kiểm tra kỹ lưỡng để tránh sai sót.
 3. Cơ quan xem xét án lệ: Quyền xem xét, sửa đổi hoặc bãi bỏ án lệ thường nằm trong thẩm quyền của các cơ quan Tòa án có thẩm quyền tương ứng. Quy trình này được thực hiện theo các quy định cụ thể và có sự tham gia của các chuyên gia pháp luật và người thụ hưởng án lệ.

Bãi bỏ án lệ

Theo Điều 9 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP, việc bãi bỏ án lệ được quy định như sau:

– Án lệ đương nhiên bị bãi bỏ trong trường hợp án lệ không còn phù hợp do có sự thay đổi của pháp luật.

– Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định, việc bãi bỏ án lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Án lệ không còn phù hợp do chuyển biến tình hình;

+ Bản án, quyết định có nội dung được lựa chọn phát triển thành án lệ đã bị hủy, sửa toàn bộ hoặc phần liên quan đến án lệ.

Thủ tục bãi bỏ án lệ

Điều 10 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP quy định thủ tục bãi bỏ án lệ như sau:

– Cá nhân, cơ quan, tổ chức, Tòa án kiến nghị với Tòa án nhân dân tối cao xem xét việc bãi bỏ án lệ khi phát hiện án lệ thuộc trường hợp hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP.

– Tòa án đã hủy, sửa bản án, quyết định thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP phải gửi báo cáo kèm theo quyết định đã hủy, sửa về Tòa án nhân dân tối cao để xem xét việc bãi bỏ án lệ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định.

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, báo cáo theo hướng dẫn nêu trên, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét việc bãi bỏ án lệ.

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao họp biểu quyết thông qua việc bãi bỏ án lệ theo nguyên tắc hướng dẫn tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành thông báo bãi bỏ án lệ, trong đó xác định rõ thời điểm án lệ bị bãi bỏ. Thông báo bãi bỏ án lệ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao; được gửi cho các Tòa án, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

  Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

  Reporting Transactions Over 400 Million VND to the State Bank According to Decision 11/2023/QD-TTg by the Prime Minister, starting from December 1, 2023, the following entities engaging in transactions valued at 400 million VND or more must report to the […]

  Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Việc tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam là rất quan trọng, nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp khi hoạt động, tránh khỏi các án phạt hành chính. I. Báo Cáo Tài Chính […]

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Việt Nam áp dụng một hệ thống thuế đa dạng với nhiều quy định và chính sách riêng biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này tạo ra một hệ thống pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW