Quy định pháp lý về lương hưu tại Việt Nam

ASLAW

Quy định pháp lý về lương hưu tại Việt Nam

Quy định pháp lý về lương hưu tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và đảm bảo cuộc sống ổn định cho người lao động sau khi họ về hưu. Hệ thống pháp luật liên quan đến lương hưu tại Việt Nam đã trải qua nhiều sự điều chỉnh và cải tiến, nhằm đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của người lao động và xã hội.

Theo quy định hiện hành, mọi người lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội sẽ được hưởng chế độ lương hưu sau khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm.

Ngoài ra, quy định pháp lý cũng cung cấp các điều kiện và quy định cụ thể về mức đóng và hưởng lương hưu, đảm bảo tính công bằng và bền vững của hệ thống. Các biện pháp kiểm soát và quản lý được thiết lập để đảm bảo quyền lợi của người lao động được bảo vệ và thực hiện một cách hiệu quả.

Tổng thể, quy định pháp lý về lương hưu tại Việt Nam không chỉ là một cơ sở pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của người lao động mà còn là một phần quan trọng trong việc xây dựng một xã hội công bằng và phát triển bền vững.

Top of Form

Lương hưu

Lương hưu là khoản phí được chi trả cho những người lao động đã đến độ tuổi về hưu (hết tuổi lao động) theo quy định của pháp luật. Chế độ này sẽ giúp bảo đảm cho người lao động khi về già sẽ có khoản chi phí cần thiết để chi trả cho nhu cầu sống cơ bản, chăm sóc sức khỏe của bản thân.

Theo quy định của Bộ luật lao động 2019, độ tuổi để được nghỉ hưu đã tăng lên bắt đầu từ ngày 01/01/2021 như sau:

Đối với lao động nam: Đủ 61 tuổi đối với lao động nam. Mỗi năm sẽ tăng thêm 03 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.

Đối với lao động nữ: Đủ 56 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Mỗi năm tăng thêm 04 tháng tuổi đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Người lao động khi đáp ứng điều kiện về tuổi nghỉ hưu cùng đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm sẽ được nghỉ hưu.

Mức lương hưu

Căn cứ theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội, mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

 1. Đóng BHXH đủ 20 năm (đối với nam) và 15 năm (đối với nữ) thì tỷ lệ là 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, thì tỷ lệ này cộng thêm 2%.
 2. Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.
Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Lưu ý về việc tiếp tục lao động sau khi đã đến tuổi nghỉ hưu tại Việt Nam

  Lưu ý về việc tiếp tục lao động sau khi đã đến tuổi nghỉ hưu tại Việt Nam

  Trong thời đại nới lỏng các ràng buộc về tuổi nghỉ hưu và với sự gia tăng đáng kể về tuổi thọ trung bình, việc tiếp tục lao động sau khi đã đến tuổi nghỉ hưu không còn là điều […]

  Quy định về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

  Quy định về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

  Trong hoạt động kinh doanh và đầu tư, việc chuyển quyền sử dụng đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp là một khía cạnh quan trọng trong việc tạo ra giá trị và phát triển. Tại Việt Nam, […]

  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được ủy quyền cấp khoản vay đặc biệt cho các ngân hàng đang tái cấu trúc

  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được ủy quyền cấp khoản vay đặc biệt cho các ngân hàng đang tái cấu trúc

  Đề xuất này là một trong những kết luận trong Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ, được ban hành sau cuộc họp Chính phủ gần đây về công tác lập pháp. Chính phủ đã đề xuất ủy quyền cho […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW