Quyết định thành lập doanh nghiệp mới nhất năm 2022

ASLAW

Quyết định thành lập doanh nghiệp mới nhất năm 2022

Trong thủ tục thành lập doanh nghiệp thì bản sao mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp là một tài liệu nhận được sự quan tâm tìm hiểu của nhiều cá nhân, nhất là với những chủ thể đang có mong muốn thành lập doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp

Quyết định thành lập doanh nghiệp là gì?

Quyết định thành lập doanh nghiệp được hiểu là việc chủ doanh nghiệp quyết định mở doanh nghiệp để hiện thực hóa công việc kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận của bản thân.

Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì Quyết định thành lập doanh nghiệp bị bãi bỏ và không cần trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp nữa. Cho nên quyết định của chủ sở hữu, của người đứng đầu doanh nghiệp chỉ được tiến hành với một số hồ sơ về:

 • Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp về việc huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác và giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới trong trường hợp huy động vốn góp của thành viên mớ
 • Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với doanh nghiệp cổ phần về việc chuyển đổi doanh nghiệp
 • Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Quyết định của người đứng đầu trong trường hợp thực hiện đăng ký thay đổi doanh nghiệp

Số Quyết định thành lập doanh nghiệp là gì?

Số Quyết định thành lập doanh nghiệp là số hiệu của văn bản chứng nhận thành lập doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức khi thành lập doanh nghiệp hoàn tất.

Mẫu văn bản Quyết định thành lập doanh nghiệp

Với mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp nói chung thì khi soạn thảo hồ sơ Khách hàng cần chú ý để đảm bảo những nội dung sau:

– Thông tin của tổ chức, thành viên đứng ra quyết định thành lập doanh nghiệp cùng quốc hiệu tiêu ngữ

– Tên của quyết định thành lập doanh nghiệp

– Địa chỉ cùng ngày, tháng, năm soạn thảo quyết định

– Căn cứ để thành lập doanh nghiệp

– Nội dung của quyết định thành lập: Thành viên tham gia góp vốn thành lập; Tổng tài sản góp vốn; Tên doanh nghiệp; Trụ sở doanh nghiệp; Người đại diện chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp số tiền tham gia góp vốn cùng các thông tin cá nhân của thành viên chịu trách nhiệm; Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng giám đốc/ Giam đốc; Người đại diện pháp luật.

Mẫu văn bản Quyết định thành lập doanh nghiệp

Hướng dẫn soạn thảo quyết định thành lập doanh nghiệp

Khi soạn thảo quyết định thành lập doanh nghiệp thì Khách hàng chú ý các nội dung về:

 • Căn cứ thành lập trước hết phải tuân thủ theo quy định pháp luật, trước tiên là Luật doanh nghiệp, sau đó đến biên bản họp góp vốn, cùng với đó là dựa theo nhu cầu nguyện vọng các thành viên.
 • Quyết định thành lập phải nêu chi tiết rõ ràng, thể hiện rõ trong các điều khoản về việc nhất trí trong việc thành lập doanh nghiệp. Tại các nội dung liên quan đến phần vốn góp cần công khai minh bạch hay việc thông tin người đại diện pháp luật hay tên doanh nghiệp đều phải dựa trên tinh thần theo số đông đưa ra bàn bạc và lấy ý kiến biểu quyết.
 • Thông tin của người được ủy quyền để giữ chức vụ quản lý trực tiếp phần quản lý vốn hay thực hiện các quyền tại doanh nghiệp cũng cần chi tiết về các thông tin cá nhân của thành viên ủy quyền và trách nhiệm của thành viên này.
 • Quyết định thành lập phải có đầy đủ chữ ký của tất cả các thành viên tham gia sáng lập doanh nghiệp.
Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

  Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

  Reporting Transactions Over 400 Million VND to the State Bank According to Decision 11/2023/QD-TTg by the Prime Minister, starting from December 1, 2023, the following entities engaging in transactions valued at 400 million VND or more must report to the […]

  Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Việc tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam là rất quan trọng, nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp khi hoạt động, tránh khỏi các án phạt hành chính. I. Báo Cáo Tài Chính […]

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Việt Nam áp dụng một hệ thống thuế đa dạng với nhiều quy định và chính sách riêng biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này tạo ra một hệ thống pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW