Sửa đổi quy định về tỷ lệ cho vay trên số vốn huy động

ASLAW

Sửa đổi quy định về tỷ lệ cho vay trên số vốn huy động

Tỷ lệ cho vay trên số vốn là nội dung được quy định tại Thông tư số 26/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, tỷ lệ cho vay trên huy động vẫn đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-NHNN với sự điều chỉnh về tổng tiền gửi.

Cụ thể, tổng tiền gửi bao gồm:

(1) Tiền gửi của các tổ chức trong nước và nước ngoài (bao gồm cả tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác), ngoại trừ:

 • Các khoản ký quỹ, tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng;
 • Tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước;
 • Tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước theo biểu sau:
  • Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2023: 50% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước;
  • Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024: 60% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước;
  • Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025: 80% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước;
  • Từ ngày 01/01/2026: 100% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước.

(2) Tiền gửi của cá nhân, trừ tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng.

(3) Các khoản huy động thông qua phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu.

Thông tư số 26/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 31/12/2022.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

  Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

  Reporting Transactions Over 400 Million VND to the State Bank According to Decision 11/2023/QD-TTg by the Prime Minister, starting from December 1, 2023, the following entities engaging in transactions valued at 400 million VND or more must report to the […]

  Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Việc tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam là rất quan trọng, nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp khi hoạt động, tránh khỏi các án phạt hành chính. I. Báo Cáo Tài Chính […]

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Việt Nam áp dụng một hệ thống thuế đa dạng với nhiều quy định và chính sách riêng biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này tạo ra một hệ thống pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW