Luật doanh nghiệp

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Quy chế pháp lý thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Quy chế thành lập doanh nghiệp tư nhân […]

<? the_title(); ?>

Cơ sở pháp lý thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp được quy định từ Điều 17 đến Điều 45 của Chương 2 – Luật doanh nghiệp 2020. Đây là cơ sơ sở pháp lý quy định quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW