Luật Giá 2023 tại Việt Nam

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Một số điểm chính của Luật Giá 2023 tại Việt Nam

Ngày 19/6/2023, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi Luật Giá, và nó sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Sửa đổi này của Luật Giá được xây dựng trên cơ sở kế thừa, tận dụng và […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW