Luật Nhãn hiệu Hàn Quốc

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Quy định mới về thư chấp thuận tại Hàn Quốc

Dự luật mới giới thiệu Hệ thống Thư chấp thuận (letter of consent) tại Hàn Quốc được mong đợi từ lâu và đã được sửa đổi trong Luật Nhãn hiệu Hàn Quốc (“KTA”). Dự luật mới này được Quốc hội […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW