mức ngân sách nhà nước hỗ trợ

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Từ 25/10/2021, đăng ký bảo hộ sáng chế được hỗ trợ 30 – 60 triệu đồng/đơn

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 75/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành, hướng dẫn về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Bộ Tài chính đã […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW