Nghị định mới quy định chi tiết một số điều trong luật sở hữu trí tuệ sửa đổi tại Việt Nam

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Nghị định mới quy định chi tiết một số điều trong luật sở hữu trí tuệ sửa đổi tại Việt Nam

Ngày 23 tháng 8 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/ND-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung cụ thể của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam 2022 về thiết lập và bảo […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW