Nghị định mới về cơ chế sandbox fintech

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Nghị định mới về cơ chế sandbox fintech

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã công bố dự thảo nghị định quy định cơ chế sandbox cho fintech trong ngành ngân hàng. Nếu Chính phủ quyết định đưa nghị định này có hiệu lực, nó sẽ […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW