Nghị quyết số 122/NQ-CP

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Việt Nam: Chính phủ Việt Nam đề xuất triển khai IIR và QDMTT từ năm 2024

Ngày 2 tháng 8 năm 2023, theo Nghị quyết số 122/NQ-CP, Chính phủ đã phê duyệt xây dựng Nghị quyết của Quốc hội theo đề xuất của Bộ Tài chính để thực hiện Trụ cột 2. Đặc biệt, đề xuất […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW