phổ biến nội dung Nghị định số 57/2021/NĐ-CP cho người nộp thuế

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 57/2021/NĐ-CP cho người nộp thuế

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn khẩn trương triển khai Nghị định số 57/2021/NĐ-CP của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW