Phương án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Phương án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trong giai đoạn 2022-2025

Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1479/QĐ-TTg với mục đích phê duyệt phương án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước trong […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW