quy định về quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2023

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Quy định về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2023

Quy định về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo Luật Sở hữu trí tuệ 2022, […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW