Quy định về việc kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trong thông quan

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Quy định về việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trong thông quan

Vào ngày 31/05/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 33/2023/TT-BTC với quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư 33 có các quy định về hồ sơ, hoạt […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW