Quyết định số 11/QĐ-BXD

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Ứng dụng công nghệ thông minh, tiên tiến, hiện đại trong quản lý đô thị cho đến năm 2030

Vào ngày 11/01/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-BXD về chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Xây dựng đến năm 2030. Theo đó, các mục tiêu […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW