sửa đổi quy định về biên lợi nhuận cho chủ đầu tư

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Sửa đổi quy định về biên lợi nhuận cho chủ đầu tư tại Luật Nhà ở sửa đổi 2023

Theo Luật Nhà ở năm 2013, không có quy định cụ thể về biên lợi nhuận cho dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, Nghị định 100/2015 (có hiệu lực từ ngày 10/12/2015) quy định chi tiết hơn về […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW