tăng mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia rượu tại Việt Nam

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Góc nhìn trái chiều về đề xuất bổ sung, tăng mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt có đường và bia rượu tại Việt Nam

Là một phần trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030, Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam gồm 4 nhóm chính sách lớn, điều chỉnh sự vận hành và quản lý hệ […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW