thắt chặt quy định hạn chế hành vi phân lô bán nền

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Thắt chặt quy định hạn chế hành vi phân lô bán nền tại Luật Kinh doanh bất động sản 2023 ở Việt Nam

Các quy định về hành vi “phân lô, bán nền” được siết chặt trong Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 nhằm tạo sự ổn định cho thị trường bất động sản Việt Nam, cũng như đảm bảo hình ảnh […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW