Thay đổi về thuế suất thuế GTGT

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Thay đổi về thuế suất thuế GTGT

Từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2023, thuế suất thuế GTGT sẽ được giảm 2% đối với hàng hóa và dịch vụ. Quy định này được áp dụng cho tất cả các khâu nhập khẩu, sản xuất, chế […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW