Thủ tục và thời gian sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Hướng dẫn sửa đổi địa chỉ trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cập nhật mới nhất 2022.

Khi muốn thay đổi địa chỉ công ty hoặc địa chỉ cá nhân (chủ sở hữu là cá nhân), chủ văn bằng bảo hộ có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Cục Sở hữu trí tuệ mọi sự […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW