tiền đặt cọc tối đa được thu tại Luật Kinh doanh bất động sản 2023 ở Việt Nam

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Thay đổi quy định về tiền đặt cọc tối đa được thu tại Luật Kinh doanh bất động sản 2023 ở Việt Nam

Hiện tại, Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 (số 66/2014/QH13) không có quy định nào liên quan đến việc chủ đầu tư nhận cọc từ khách hàng đối với các sản phẩm bất động sản hình thành trong tương […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW