Tình hình đầu tư nước ngoài

A&S LAW

<? the_title(); ?>

Tình hình đầu tư nước ngoài 11 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm […]

KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
LIÊN HỆ VỚI ASLAW