Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ chi tiết 2022

ASLAW

Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ chi tiết 2022

Khác với các loại hình doanh nghiệp khác, việc thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ (KH&CN) cần đáp ứng những điều kiện riêng. Với đặc thù riêng là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ nên sản phẩm của có thể là hữu hình hoặc vô hình. Vậy khi thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ cần đáp ứng những yêu cầu nào. Dưới đây là thông tin chi tiết về điều kiện, hồ sơ, quy trình để chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ theo quy định hiện hành.

Khoa học công nghệ ngày càng đi sâu vào đời sống con người và nó giúp cho con người có những phát triển vượt bậc về năng suất lao động, chất lượng và số lượng hàng hóa. Có thể nói, khoa học công nghệ phát triển sẽ mang lại năng suất cao cho các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng hải sản nhờ vào việc cải tiến giống mới và sử dụng máy móc trong thu hoạch; đồng thời khoa học công nghệ đem tới sự tự động hóa bằng dây chuyền tự động trong các ngành công nghiệp, giải phóng con người khỏi việc lao động chân tay nặng nhọc và vẫn đảm bảo sản lượng hàn hóa sản xuất từng năm.

Doanh nghiệp khoa học công nghệ là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cả hoạt động sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đó. Sản phầm kinh doanh của doanh nghiệp khoa học công nghệ là những sản phầm hữu hình hoặc vô hình, do tính đặc biệt của sản phầm trong lĩnh vực kinh doanh này nên việc thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ có những sự khác biệt và những điều kiện riêng tất yếu.

Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ chi tiết 2022

Cơ sở pháp lý

– Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

– Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Đối tượng nào được thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ?

 • Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực hiện việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học và công nghệ;
 • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ và thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Luật Doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Sau khi được thành lập, doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trình Sở Khoa học và Công nghệ địa phương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được xem xét, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Việt Nam đã có những chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm khuyến khích thành lập các doanh nghiệp khoa học công nghệ, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển để từ đó kéo theo sự phát triển ở các lĩnh vực khác nhờ ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

Để thành lập một doanh nghiệp khoa học công nghệ thì doanh nghiệp đó phải hội đủ những điều kiện như sau:

Các cá nhân hoặc tổ chức thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ phải hoàn thành việc sáng chế (hay còn gọi là ươm tạo) và phải làm chủ được những kết quả từ việc sáng chế đó, làm chủ được khoa học và công nghệ mà mình đã tạo ra hoặc được sở hữu, phải sử dụng hợp pháp và có sở hữu hợp phát các công nghệ do mình sáng tạo để phát triển vào việc sản xuất các sản phẩm thuộc các lĩnh vực như:

 • Phát triển công nghệ phần mềm tin học: như bảo mật, chống virus, thiết kế phần mềm,… thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Phát triển công nghệ sinh học phục vụ cho các ngành: Nuôi trồng thủy sản, Nông nghiệp, Y tế,…
 • Phát triển dây chuyền tự động hóa sản xuất, robot tự động, máy móc công nghệ cao,… nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, thuôc lĩnh vực tự động hóa.
 • Phát triển công nghệ nano, bao phủ bên ngoài xe, vật dụng gia dụng, chống trầy và hạn chế vi khuẩn… phát triển các máy phun nano tối tân và tiện dụng hơn, bền hơn; ngoài ra còn phải tìm kiếm các chất liệu mới phù hợp hơn với môi trường, thời tiết Việt Nam, giá thành giảm… thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu mới.
 • Phát triển các công nghệ như túi giấy sinh học dễ phân hủy thay thế cho nylon, thuốc diệt cỏ, diệt sâu bệnh ko gây nguy hiểm cho môi trường sống… thuộc lĩnh vục công nghệ bảo vệ môi trường.
 • Phát triển sử dụng nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, các chất đốt sinh học thay thế xăng dầu, ít khói bụi… thuộc lĩnh vực công nghệ năng lượng mói.
 • Phát triển vệ tinh phóng vào không gian, nghiên cứu mô hình tàu vũ trụ… thuộc công nghệ vũ trụ.
 • Sau khi hội đủ các điều kiện trên các cá nhân hoặc tố chức muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ có thể chuẩn bị 1 bộ hồ sơ để nộp trực tiếp lên Sở Khoa Học và Công Nghệ để được cấp giấy chứng nhận hoạt động.

Hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bao gồm:

a) Đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực), thuộc một trong các văn bản sau:

 • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
 • Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật;
 • Bằng chứng nhận giải thưởng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng về khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ chức xét tặng giải thưởng;
 • Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Giấy xác nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;
 • Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;
 • Các văn bản xác nhận, công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương.

c) Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải có trách nhiệm trả lời doanh nghiệp về tính hợp lệ của hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thời hạn sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ và quyết định việc cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
 • Trường hợp kết quả khoa học và công nghệ có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, cần mời chuyên gia hoặc thành lập hội đồng tư vấn, thời hạn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp Sở Khoa học và Công nghệ chưa đủ điều kiện kỹ thuật đánh giá kết quả khoa học và công nghệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gửi công văn kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của doanh nghiệp về Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ để cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0928273286
 • 0928273286

  Xem thêm bài viết khác
  Hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam mới nhất 2021

  Hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam mới nhất 2021

  Bài viết này sẽ trình bài đầy đủ nhất về thủ tục và hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam mới nhất tính đến năm 2021 Công ty 100% vốn nước ngoài là gì? […]

  Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

  Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

  Việc đăng bố cáo là điều bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp. Điều này là để công khai minh bạch thông tin của doanh nghiệp với công chúng và xã hội, góp phần xây dựng nên một thị trường […]

  Thành lập doanh nghiệp dự án

  Thành lập doanh nghiệp dự án

  Thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án có những lưu ý nào mà doanh nghiệp cần chú ý? Định nghĩa của doanh nghiệp dự án Về cơ bản, dự án là toàn bộ những hạng mục liên quan đến […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW