Thời hạn của giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất công nghiệp

ASLAW

Thời hạn của giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất công nghiệp

Ngày 27/10/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Hóa chất.

Theo thông tư 17/2022/TT-BCT, thời hạn của Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp hạn chế sản xuất, kinh doanh đã được bổ sung như sau:

Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp hạn chế sản xuất, kinh doanh mới sẽ có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp. Đối với các chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, thời hạn của giấy phép là 05 năm kể từ ngày cấp hoặc bằng thời hạn hết thời hạn đăng ký miễn trừ chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy được quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Thời hạn cấp lại, điều chỉnh giấy phép là thời hạn còn lại của giấy phép đã cấp.

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi quy định về báo cáo hoạt động hóa chất của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp.

Từ ngày 15 tháng 02 hàng năm, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động hóa chất của năm trước với Cục Hóa chất, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính, nhà máy sản xuất, kinh doanh trong Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hóa chất Việt Nam (https://chemicaldata.gov.vn/cms.xc).

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp có trách nhiệm báo cáo khi xảy ra sự cố trong hoạt động hóa chất hoặc chấm dứt hoạt động hoạt động hóa chất với Cục Hóa chất, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính, nhà máy sản xuất kinh doanh.

Trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo tình hình quản lý hoạt động hóa chất về Cục Hóa chất thông qua Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về hóa chất.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2022.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

  Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

  Reporting Transactions Over 400 Million VND to the State Bank According to Decision 11/2023/QD-TTg by the Prime Minister, starting from December 1, 2023, the following entities engaging in transactions valued at 400 million VND or more must report to the […]

  Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Việc tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam là rất quan trọng, nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp khi hoạt động, tránh khỏi các án phạt hành chính. I. Báo Cáo Tài Chính […]

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Việt Nam áp dụng một hệ thống thuế đa dạng với nhiều quy định và chính sách riêng biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này tạo ra một hệ thống pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW