Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân 2023

ASLAW

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân 2023

Người nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cần biết về thời hạn kê khai, nộp thuế TNCN vi phạm quy định pháp luật và bị xử phạt hành chính.

Thời hạn nộp thuế TNCN bao gồm cả việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý và khai quyết toán thuế năm, trong đó:

 • Việc khai và nộp thuế theo tháng, quý căn cứ vào thu nhập theo tháng/quý.
 • Tờ khai quyết toán thuế xác định số thuế phải nộp của năm tính thuế: Lập hồ sơ đề nghị hoàn trả số nộp thừa khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế TNCN và nộp số còn thiếu.

Thời hạn tạm nộp hồ sơ khai thuế tháng và quý

Dựa trên khoản 1 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019, thời hạn nộp thuế TNCN hàng tháng, hàng quý được quy định như sau:

 • Đối với loại thuế khai và nộp theo tháng: Ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Đối với loại thuế khai và nộp theo quý: Ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thời hạn kê khai quyết toán thuế

Khoản 4, Điều 44, Luật quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn khai thuế quyết toán thuế năm 2022 như sau:

 • Cá nhân ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế nộp tờ khai quyết toán thuế trước ngày 31/3/2023.
 • Cá nhân phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế, thời hạn chậm nhất là trước ngày 30/4/2023.

Quy định xử lý việc chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

Hoạt động xử lý việc chậm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Các quy định xử lý các trường hợp chậm nộp tiền thuế được quy định theo Khoản 2 Điều 59 Luật quản lý thuế 2019, mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau:

Số tiền thuế chậm nộp = Lãi suất chậm nộp x 0,03%/ngày x Số ngày chậm nộp.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

  Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

  Reporting Transactions Over 400 Million VND to the State Bank According to Decision 11/2023/QD-TTg by the Prime Minister, starting from December 1, 2023, the following entities engaging in transactions valued at 400 million VND or more must report to the […]

  Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Việc tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam là rất quan trọng, nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp khi hoạt động, tránh khỏi các án phạt hành chính. I. Báo Cáo Tài Chính […]

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Việt Nam áp dụng một hệ thống thuế đa dạng với nhiều quy định và chính sách riêng biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này tạo ra một hệ thống pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW