Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được ủy quyền cấp khoản vay đặc biệt cho các ngân hàng đang tái cấu trúc

ASLAW

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được ủy quyền cấp khoản vay đặc biệt cho các ngân hàng đang tái cấu trúc

Đề xuất này là một trong những kết luận trong Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ, được ban hành sau cuộc họp Chính phủ gần đây về công tác lập pháp.

Chính phủ đã đề xuất ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quyền cấp khoản vay đặc biệt với lãi suất 0% đối với các ngân hàng đang trong quá trình tái cấu trúc.

Đề xuất này là một trong những kết luận trong Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ, được ban hành sau cuộc họp Chính phủ gần đây về công tác lập pháp.

Theo nghị quyết, Chính phủ đồng ý cơ bản với nội dung liên quan đến tiêu chí can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt và xử lý tài sản đảm bảo trong dự thảo Luật sửa đổi của Ngân hàng Nhà nước đề xuất trong Báo cáo số 166.

Tuy nhiên, Chính phủ đã điều chỉnh một số nội dung khác của dự thảo luật. Cụ thể, đối với quyền điều chỉnh phân loại nhóm nợ, xử lý rủi ro và quyền quyết định về khoản vay đặc biệt với lãi suất 0% mỗi năm, Chính phủ đưa ra đề xuất khác so với của NHNN.

Trong dự thảo luật mới nhất, NHNN đề xuất các khoản vay đặc biệt với lãi suất 0% đối với các ngân hàng trong kế hoạch tái cấu trúc sẽ do Thủ tướng quyết định. Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng quyền này nên được ủy quyền cho Thống đốc NHNN vì đây là một vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực của NHNN.

Đối với việc cấp hạn mức tín dụng cho một khách hàng và khách hàng liên quan của mình, Chính phủ cũng đề xuất điều chỉnh để đảm bảo linh hoạt trong quản lý cấp tín dụng. Lộ trình cụ thể cho các điều chỉnh sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Trước đó, vào tháng 4 năm 2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã ký Báo cáo số 166 để gửi Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi về Tổ chức tín dụng với nhiều quy định mới về phòng ngừa rủi ro.

Theo dự thảo luật của NHNN, các tổ chức tín dụng sẽ nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ để phòng tránh rủi ro trong quá trình tái cấu trúc của họ. Dưới các biện pháp hỗ trợ, các tổ chức tín dụng sẽ không bị xử phạt vì thiếu các dự trữ yêu cầu hoặc vi phạm tỷ lệ an toàn quy định khi họ phải đối mặt với việc rút rút vốn đột ngột.

Các tổ chức tín dụng trải qua tình trạng rút vốn đột ngột có thể vay các khoản vay đặc biệt với lãi suất 0% mỗi năm từ NHNN, Bảo hiểm Tiết kiệm Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác Việt Nam và các tổ chức tín dụng khác, theo quy định của Luật về Tổ chức tín dụng. NHNN sẽ quyết định tạm ngừng giao dịch tại các tổ chức tín dụng đang phải đối mặt với tình trạng rút vốn đột ngột.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Lưu ý về việc tiếp tục lao động sau khi đã đến tuổi nghỉ hưu tại Việt Nam

  Lưu ý về việc tiếp tục lao động sau khi đã đến tuổi nghỉ hưu tại Việt Nam

  Trong thời đại nới lỏng các ràng buộc về tuổi nghỉ hưu và với sự gia tăng đáng kể về tuổi thọ trung bình, việc tiếp tục lao động sau khi đã đến tuổi nghỉ hưu không còn là điều […]

  Quy định về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

  Quy định về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

  Trong hoạt động kinh doanh và đầu tư, việc chuyển quyền sử dụng đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp là một khía cạnh quan trọng trong việc tạo ra giá trị và phát triển. Tại Việt Nam, […]

  Một số điểm chính của Luật Giá 2023 tại Việt Nam

  Một số điểm chính của Luật Giá 2023 tại Việt Nam

  Ngày 19/6/2023, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi Luật Giá, và nó sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Sửa đổi này của Luật Giá được xây dựng trên cơ sở kế thừa, tận dụng và […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW