Thủ tục giải thể doanh nghiệp Việt Nam

ASLAW

Thủ tục giải thể doanh nghiệp Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam ghi nhận nhiều cách thức để doanh nghiệp có thể rút khỏi thị trường kinh doanh. Trong đó, giải thể doanh nghiệp là một trong những cách thức mà doanh nghiệp có thể áp dụng. Vậy làm thế nào để giải thể doanh nghiệp? Điều kiện để giải thể doanh nghiệp là gì? Tất cả những thắc mắc này sẽ được giải thích trong bài viết dưới đây.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp Việt Nam

Điều kiện để giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể được giải thể khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp, như lương của người lao động, nợ bảo hiểm xã hội, các khoản nợ đối với các đối tác kinh doanh.

+ Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Án hoặc Trọng tài thương mại.

+ Trong trường hợp Doanh nghiệp bị giải thể do bị thu hồi.Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Người quản lý có liên quan.và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm.về các khoản nợ của doanh nghiệp.

+ Trong trường hợp doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán (mất khả năng thanh toán) thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản 2014.

Thủ tục để giải thể doanh nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án

Bước 1. Khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án, doanh nghiệp cần chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể công ty.

Bước 2. Sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp của Tòa Án, doanh nghiệp phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể.

Doanh nghiệp giải thể phải gửi quyết định giải thể; danh sách các chủ nợ và phương thức giải quyết nợ đối với từng chủ nợ đến các cơ quan sau: cơ quan đăng ký kinh doanh; cơ quan quản lý thuế trực tiếp; người lao động; niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp; các chủ nợ.

Bước 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Sau 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giải thể của doanh nghiệp mà không có sự phản đối của các bên có liên quan, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo giải thể doanh nghiệp và chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử.

Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp

Bước 1: Trong trường hợp doanh nghiệp có thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì cần thực hiện thủ tục xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan. Hồ sơ xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan phải bao gồm: Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (theo mẫu) và bản chụp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp.            

Bước 2: Hoàn thành thủ tục nghĩa vụ thuế (thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế) với cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

• Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

• Quyết định giải thể;

• Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;

• Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan.

Bước 3: Thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp gửi lên phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính bao gồm các giấy tờ sau:

• Thông báo giải thể doanh nghiệp

• Quyết định giải thể doanh nghiệp

• Biên bản hợp về việc giải thể doanh nghiệp

• Biên bản thanh lý tài sản

• Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng

• Xác nhận đóng mã số thuế

• Danh sách các chủ nợ và phương án giải quyết (nếu có)

• Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

• Thông báo hủy mẫu dấu (theo mẫu)

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

  Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

  Reporting Transactions Over 400 Million VND to the State Bank According to Decision 11/2023/QD-TTg by the Prime Minister, starting from December 1, 2023, the following entities engaging in transactions valued at 400 million VND or more must report to the […]

  Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Việc tuân thủ các chuẩn mực tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam là rất quan trọng, nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp khi hoạt động, tránh khỏi các án phạt hành chính. I. Báo Cáo Tài Chính […]

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Việt Nam áp dụng một hệ thống thuế đa dạng với nhiều quy định và chính sách riêng biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này tạo ra một hệ thống pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW