Tổng quan về thuế tại Việt Nam

ASLAW

Tổng quan về thuế tại Việt Nam

Hầu hết các công ty và nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải chịu các loại thuế chính sau.

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thuế môn bài;
 • Thuế giá trị gia tăng;
 • thuế tiêu thụ đặc biệt; Và
 • Thuế nhà thầu nước ngoài.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tất cả các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam đều phải chịu thuế TNDN. Thuế suất thuế TNDN 20% là thuế trực thu đánh vào lợi nhuận (tổng doanh thu trừ chi phí) mà các công ty hoặc tổ chức thu được tại Việt Nam. Đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, thuế suất thuế TNDN được xác định trong khoảng 32% đến 50%.

Thuế môn bài

Thuế môn bài là loại thuế gián thu đánh vào các đối tượng thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, do các doanh nghiệp nộp hàng năm. Tất cả các công ty, tổ chức hoặc cá nhân (bao gồm chi nhánh, cửa hàng và nhà máy) và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đều phải trả thuế môn bài.

Thuế môn bài dao động từ 1 triệu đồng (41 đô la Mỹ) đến 3 triệu đồng (124 đô la Mỹ) mỗi năm.

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng (VAT) được áp dụng cho hoạt động cung cấp hàng hóa và dịch vụ ở ba mức khác nhau: 0, 5 và 10%. Mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam đều phải nộp thuế VAT, không tính đến việc tổ chức đó có sở hữu cơ sở tại Việt Nam hay không.

Thuế thu nhập cá nhân

Công dân sinh sống và làm việc tại Việt Nam sẽ phải trả các khoản thuế thu nhập cá nhân dựa trên tình trạng cư trú của họ. Đối tượng cư trú chịu thuế tại Việt Nam phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 • Cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam;
 • Có thẻ thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam; hoặc
 • Thuê tài sản từ 183 ngày trở lên tại Việt Nam.

Thuế khấu trừ không được áp dụng đối cho tiền lãi cổ phần đối với công ty là người cư trú và không cư trú tại Việt Nam. Lãi suất cho các công ty không cư trú được đặt ở mức năm phần trăm và có thể được giảm thêm theo một hiệp định thuế. Thuế khấu trừ đối với tiền lãi, tiền bản quyền và phí dịch vụ kỹ thuật đối với các công ty thường trú được ấn định ở mức 20%.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là một dạng thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với hoạt động sản xuất hoặc nhập khẩu 11 loại sản phẩm cũng như 6 loại dịch vụ xa xỉ hoặc không thiết yếu như các sản phẩm rượu bia, thuốc lá. Các công ty sẽ phải trả thuế TTĐB trong cả thời điểm nhập khẩu và bán hàng. Tuy nhiên, để tránh gánh nặng thuế quá mức, thuế TTĐB nhập khẩu sẽ được khấu trừ vào thuế TTĐB phát sinh tại điểm bán.

Thuế nhà thầu nước ngoài

Doanh nghiệp nước ngoài được coi là nhà thầu nước ngoài nếu họ thực hiện việc kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam theo hợp đồng với tổ chức, cá nhân trong nước.

Thông thường, các hợp đồng nước ngoài là bên trúng đấu giá hoặc chào thầu do cơ quan, tổ chức của Chính phủ Việt Nam tổ chức và có thể là nhà thầu chính, tổng thầu, nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu phụ.

Các nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm nộp các mức thuế giống như các công ty trong nước, bao gồm thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Chính sách tài chính ngân hàng mới tại Việt Nam

  Chính sách tài chính ngân hàng mới tại Việt Nam

  Báo cáo các giao dịch trên 400 triệu đồng cho Ngân hàng Nhà nước Theo Quyết định 11/2023/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 01/12/2023, các đối tượng sau đây có giao dịch có giá trị từ 400 […]

  Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

  Recent Financial and Banking Policies in Vietnam

  Reporting Transactions Over 400 Million VND to the State Bank According to Decision 11/2023/QD-TTg by the Prime Minister, starting from December 1, 2023, the following entities engaging in transactions valued at 400 million VND or more must report to the […]

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Việt Nam áp dụng một hệ thống thuế đa dạng với nhiều quy định và chính sách riêng biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này tạo ra một hệ thống pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW