Ưu đãi xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

ASLAW

Ưu đãi xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Với vị trí địa lý chiến lược, lực lượng lao động dồi dào và hàng loạt ưu đãi, Việt Nam luôn được coi là điểm đến đầu tư đầy sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, Chính phủ Việt Nam đã và đang liên tục cải thiện các điều kiện kinh doanh thông qua việc cải cách các chính sách ưu đãi đầu tư, giúp Việt Nam có thể thu hút được những khoản đầu tư chất lượng.

Theo các quy định pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là loại doanh nghiệp có những đặc điểm tương đối đặc thù về các yêu tố pháp lý và hoạt động kinh doanh.

Hầu hết các doanh nghiệp FDI sẽ có hoạt động kinh doanh chính liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và quốc tế. Do đó, để tránh các rủi ro về thuế và hành vi vi phạm pháp luật, các doanh nghiệp FDI phải hiểu các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình trước khi thực hiện kinh doanh tại Việt Nam.

Quyền của doanh nghiệp FDI trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa

Năm 2018, chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài, và các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo Nghị định này, quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối của doanh nghiệp FDI được quy định như sau:

 • Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan đến các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quy định về xuất khẩu không bao gồm quyền mua hàng hóa của các đối tượng không phải là thương nhân để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
 • Quyền nhập khẩu là quyền nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó tại Việt Nam, bao gồm cả quyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến hoạt động nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức, quyền tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
 • Phân phối có nghĩa là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại và bán hàng hóa thông qua các đại lý. Quyền phân phối là quyền trực tiếp thực hiện hoạt động phân phối.

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa của doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp FDI có các quyền như:

 • quyền xuất khẩu được xuất khẩu hàng hóa mua tại Việt Nam, hàng gia công tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu hợp pháp tại Việt Nam ra nước ngoài hoặc khu phi thuế quan riêng, hoặc
 • quyền nhập khẩu, được phép nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài hoặc khu vực hải quan riêng vào Việt Nam với điều kiện:
  • Hàng hóa nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hóa bị cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa tạm thời không xuất khẩu, cấm nhập khẩu và Danh mục hàng hóa không được xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
  • Trường hợp hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép hoặc theo các điều kiện nhất định, doanh nghiệp FDI phải có giấy phép liên quan hoặc có thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, ngoài việc đăng ký theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

Ưu đãi thuế

Với số lượng lớn các ưu đãi đầu tư, ưu đãi về thuế là một trong những ưu đãi hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài Việt Nam.

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có thể được áp dụng cho cả nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội địa. Ưu đãi này sẽ thúc đẩy lượng đầu tư vào các ngành hoặc lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam. Có hai ưu đãi thuế TNDN quan trọng ở Việt Nam—thuế suất ưu đãi (thuế suất giảm) và miễn thuế (miễn thuế trong một thời gian nhất định hoặc trong suốt thời gian của dự án).

Bên cạnh đó, chính phủ cũng đưa ra các chính sách ưu đãi về thuế hải quan và chính sách miễn giảm tiền thuê đất để tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển. Các ưu đãi về thuế trong nước có thể được tóm tắt như sau.

Chính phủ Việt Nam ưu đãi thuế cho doanh nghiệp dựa trên 3 yếu tố: lĩnh vực, địa điểm và quy mô đầu tư.

Ưu đãi cho các lĩnh vực ưu tiên

Một số lĩnh vực tại Việt Nam được khuyến khích đầu tư, bao gồm các lĩnh vực được chính phủ lên kế hoạch khuyến khích đầu tư, ưu tiên hoặc mang lại nhiều lợi ích cho xã hội:

 • Các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ, may mặc, giày dép, ô tô, hàng hóa không sản xuất tại Việt Nam và các dự án đầu tư mà sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của EU, sẽ bị đánh thuế 10% trong 15 năm. Giai đoạn này cũng bao gồm thời gian miễn thuế trong bốn năm đầu tiên và giảm 50% thuế suất thuế TNDN trong chín năm tiếp theo.
 • Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, thể thao, văn hóa và môi trường được hưởng ưu đãi thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động của dự án.
 • Các doanh nghiệp có nguồn thu từ các hoạt động nông nghiệp và hoạt động liên quan theo quy định đủ điều kiện hưởng mức thuế suất 15% trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án của họ. Các doanh nghiệp sản xuất thiết bị trong linh vực nông nghiệp quy định trên cũng có thể nhận được ưu đãi thuế với mức thuế suất 17% cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

Ưu đãi tại các khu vực khó khăn

Các ưu đãi về thuế dựa trên địa điểm như sau:

 • Các doanh nghiệp hoạt động ở các khu vực đặc biệt khó khăn, đặc khu kinh tế (SEZ) hoặc khu công nghệ cao (HTZ) bị đánh thuế ở mức 10% trong 15 năm đầu tiên hoạt động có doanh thu. Khoảng thời gian này cũng bao gồm thời gian miễn thuế trong bốn năm đầu tiên, sau đó là giảm 50% trong chín năm tiếp theo;
 • Các doanh nghiệp hoạt động ở những khu vực khó khăn bị đánh thuế 17% trong 10 năm tạo doanh thu. Khoảng thời gian này cũng bao gồm thời gian miễn thuế trong hai năm đầu tiên, tiếp theo là giảm 50% trong bốn năm tiếp theo;
 • Các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp đủ điều kiện được miễn thuế trong hai năm, sau đó được giảm 50% thuế doanh nghiệp trong bốn năm tiếp theo.

Quy mô của dự án đầu tư

Các ưu đãi về thuế cũng được áp dụng cho các dự án sản xuất lớn ngoại trừ các dự án khai thác tài nguyên thiên nhiên. Có hai tiêu chí để phân loại các dự án lớn:

Các dự án sản xuất có vốn đầu tư trên 6 nghìn tỷ đồng (261 triệu USD) được đầu tư trong vòng 3 năm kể từ khi được cấp phép:

 • doanh thu tối thiểu 10 nghìn tỷ đồng/năm, muộn nhất vào năm thứ tư hoạt động; hoặc
 • số lượng nhân viên tối thiểu là 3.000, muộn nhất vào năm thứ tư hoạt động.

Các dự án sản xuất có vốn đầu tư trên 12 nghìn tỷ đồng giải ngân trong vòng 5 năm kể từ khi được cấp phép và sử dụng công nghệ cao theo quy định.

Các khoản đầu tư đáp ứng một trong hai tiêu chí được yêu cầu nộp thuế TNDN ở mức 10 phần trăm trong 15 năm. Các công ty này cũng đủ điều kiện được miễn thuế trong bốn năm đầu tiên, sau đó được giảm 50 phần trăm thuế suất thuế TNDN trong chín năm tiếp theo.

Bên cạnh đó còn có một số ưu đãi khác cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Ưu đãi miễn thuế hải quan

Doanh nghiệp cũng có thể nhận được ưu đãi miễn thuế nhập khẩu nếu đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 • Hàng hóa được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của một số dự án theo quy định của pháp luật;
 • Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu với bên nước ngoài;
 • Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, trong nước chưa sản xuất được;
 • Hàng hóa nhập khẩu để sử dụng cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong nước chưa sản xuất được.

Ưu đãi tiền thuê đất

Một số dự án đầu tư có thể nhận được ưu đãi miễn tiền thuê đất nếu có thể đáp ứng một số điều kiện cụ thể:

 • Miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian hoạt động cho dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
 • Miễn 15 năm tiền thuê đất đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
 • 11 năm miễn tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư đầu tư vào địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn;
 • Bảy năm miễn tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;
 • Ba năm miễn tiền thuê đất đối với các dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư; di dời sản xuất kinh doanh theo quy hoạch đô thị hoặc do ô nhiễm môi trường.

Ưu đãi đầu tư đặc biệt

Ngày 06/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định mức độ, thời hạn và điều kiện áp dụng ưu đãi đặc biệt đối với dự án đầu tư được áp dụng trên cơ sở đáp ứng tiêu chí quy định của pháp luật về vốn đầu tư, dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, giá trị gia tăng và hoạt động tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp Việt Nam.

Quy định này đã khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài có số vốn lớn, thực hiện các dự án công nghệ cao cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển giao công nghệ, gia tăng tác động lan tỏa của các dự án FDI.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ ngay để được tư vấn

Liên hệ

 • ASLAW
 • 0914195266
 • 0914195266

  Xem thêm bài viết khác
  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam

  Việt Nam áp dụng một hệ thống thuế đa dạng với nhiều quy định và chính sách riêng biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này tạo ra một hệ thống pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự […]

  ASL LAW – Đối tác pháp lý trong tư vấn và giải quyết tranh chấp kinh doanh

  ASL LAW – Đối tác pháp lý trong tư vấn và giải quyết tranh chấp kinh doanh

  Trong hành trình phát triển kinh doanh, việc đối mặt với những tình huống tranh chấp là không tránh khỏi. Điều quan trọng là làm thế nào chúng ta giải quyết những tranh chấp này một cách hiệu quả và […]

  Tổng quan về hợp đồng công nghệ

  Tổng quan về hợp đồng công nghệ

  Việc sử dụng, phân phối và cấp phép phần mềm và công nghệ thường được quy định bởi các điều khoản pháp lý nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của chủ sở hữu phần mềm hoặc công […]

  KHÁCH HÀNG CỦA ASLAW
  LIÊN HỆ VỚI ASLAW